Seguretat industrial, alimentària i medioambiental

En IQS, la seguretat s'entén en la seva accepció més àmplia. Inclou línies de treball en prevenció de riscos laborals, avaluació de riscos de processos industrials, garantia de subministrament de serveis en àrees urbanes, desenvolupament de processos industrials intrínsecament segurs i mediambientalment sostenibles, suport a empreses i administracions en l'aplicació de normatives de seguretat (directiva Seveso, REACH, ...), seguretat alimentària i microbiològica i diversos aspectes d'impacte, seguretat i control ambiental. 

Departaments

Enginyeria Química
Bioenginyeria
Química Analítica
Gestió Empresarial

Grups d'investigació

EPSP, Enginyeria de Processos, Seguretat i Prospectiva
SAMA, Grup IQS per a la Seguretat Alimentària i Medioambiental