Beques i ajuts

L'alumne pot sol·licitar les Beques a l'Excel·lència Acadèmica que concedeix IQS.

L'alumne pot sol·licitar les Beques que el Ministeri d' Educació i Ciència concedeix per estudiants universitaris.

L'alumne de nou ingrés pot, a més, sol·licitar les Beques IQS per l'import total o parcial de la matrícula als cursos, l'esmentada concessió és estudiada i resolta de forma individual per la Comissió de la Protecció Escolar d'IQS, atenent a la informació econòmica aportada per l'estudiant. Per accedir a aquestes beques no s'especifica cap criteri sobre el rendiment acadèmic obtingut per l'alumne el curs anterior.

L'alumne també pot optar a les Beques de la Fundació “Francesc Castelló” que premien un bon expedient acadèmic (nota mitjana de notable obtinguda el curs anterior) en el cas dels alumnes amb dificultats econòmiques. Poden cobrir l'import total o parcial de la matrícula de l'alumne.

Els alumnes de Grau en Farmàcia poden optar a diferents Beques i Ajuts.

Els estudiants poden considerar sol·licitar un préstec pel pagament de la matrícula, disposant l'IQS de condicions preferents pactades per als seus alumnes amb diferents entitats bancàries (La Caixa, Catalunya Caixa, Banc Santander, Banc Sabadell ). IQS pot ajudar a tramitar "crèdits a l'honor" amb aquestes entitats als alumnes amb un bon rendiment acadèmic. També són interessants les condicions de préstec que ofereix ICO mitjançant el Banc Santander.

Els alumnes que ja estan cursant algun grau a IQS (que no són de nou ingrés) poden sol·licitar també la BECA PEIQS.

D'altre banda, l'alumne que faci un Màster o realitzi el TFC (Treball Final de Carrera) en IQS School of Engineering, també podrà optar a les Beques Mariona Badia.

Respecte als Màsters, IQS ofereix beques a l'excel·lència als estudiants que vulguin realitzar un Màster a IQS, i que els seus estudis de grau els hagin cursat en una altra Universitat.

Es pot sol·licitar informació més detallada de les beques i préstecs contactant amb la Secretaria General IQS