Bioenginyeria

 

Presentació

El Departament de Bioenginyeria es va fundar l'any 2007 per agrupació de diferents laboratoris de l'IQS en l'àmbit de les Ciències de la Vida i per la incorporació de nous grups de recerca. Formen el Departament cinc laboratoris: Bioquímica, Biomaterials, Microbiologia, Bioprocessos i Enginyeria de Teixits. Les seves àrees d'activitat combinen diferents aproximacions d'investigació bàsica i aplicada a la biomedicina, biotecnologia industrial, i biotecnologia alimentària i mediambiental.
 

Docència

El Departament s'encarrega de la docència de les matèries biològiques i bioquímiques en el Grau en Química i en el Grau en Enginyeria Química. Coordina i imparteix el Màster en Bioenginyeria i el Programa de Doctorat en Bioenginyeria. També col·labora en el Màster en Química i Enginyeria Alimentària i en el Màster de Recerca en Química i Enginyeria.

 

Investigació

Les línies de recerca s'emmarquen dins de les Àrees de Ciències de la Vida, Química i Enginyeria de Processos i Bioprocessos, i Materials i Biomaterials.

Laboratori de Bioquímica

 • Enginyeria de proteïnes i enzimologia de glicosidases i glicosiltransferases
 • Dianes terapèutiques en enfermetats infeccioses
 • Proteïnes amiloides en enfermetats neuro-regeneratives
 • Biocatàlisi: redisseny enzimàtic, evolució dirigida d'enzims, i enginyeria metabòlica
 • Enginyeria metabòlica per a la producció de glicoglicerolípids

Laboratori de Biomaterials

 • Nanopartícules polimèriques sensibles a un estímul per l'alliberament controlat de fàrmacs
 • Disseny de superfícies biomimètiques amb senyalització cel·lular química i mecànica. Smart surfaces
 • Disseny i fabricació de scaffolds per a la regeneració de teixit ossi i cartilaginós


Laboratori de Microbiologia

 • Micotoxines i floridures productores
 • Aspectos microbiològics de la teràpia fotodinàmica
 • Seguretat alimentària i mediambiental


Laboratori de Bioprocessos

 • Expressió de proteïnes recombinants i metabolits, millora i optimització de bioprocessos i biorreactors.
 • Utilització de subproductes industrials per la obtenció de productes biotecnològics d'alt valor afegit
 • Aïllament de productes per processos de bioseparació.


Laboratori d'Enginyeria de Teixits

 • Disseny i síntesi de biomaterials nanomètrics anàlegs a matrius extracel·lulars
 • Desenvolupament d'ambients tridimensionals instructius per diferenciació funcional de cèl·lules mares
 • Reprogramació ambiental de cèl·lules adultes per el seu ús a plataformes de medicina regenerativa
 • Impacte de l'entorn hemodinàmic a la funcionalitat de les cèl·lules vasculars
 • Administració controlada de fàrmacs en dispositius vasculars