Ciències de la vida

L'estudi dels mecanismes biològics i bioquímics que caracteritzen un organisme viu permeten, a més de descobrir els fonaments moleculars de la vida cel·lular, desenvolupar noves estratègies en biomedicina i aplicacions biotecnològiques. La investigació es centra en la bioquímica i biologia molecular de proteïnes i enzims per biocatàlisi i com a dianes terapèutiques, disseny, síntesi i mecanisme d'acció de fàrmacs potencials, biomaterials per a enginyeria biomèdica, biologia cel·lular i enginyeria de teixits en medicina regenerativa, microbiologia aplicada en seguretat alimentària i per al desenvolupament de antimicrobians, i enginyeria metabòlica de microorganismes.
 
Departaments

Bioenginyeria
Química Orgànica
Enginyeria Química