Contacta

Comunicació IQS

Dra. Marta Tena
Directora de Comunicació i Màrqueting Corporatiu IQS 
Vía Augusta, 390, 08017 Barcelona
Tel.: 93 267 21 23
marta.tena@iqs.edu
 
Ramon Balasch 
Cap de Premsa IQS
rbalasch@clipmedia.net
Tel. 93 582 01 49 - 667 550 590

Clipmèdia Comunicació
Gabinet de Premsa IQS
info@clipmedia.net
Tel. 93 582 01 50