Gestió Empresarial

 

Presentació

Sobreviure en un entorn altament competitiu, exigeix generar productes i serveis que donin satisfacció a les expectatives dels clients i optimitzin la utilització de recursos. L'estudi del mercat i la gestió eficaç i eficient dels recursos corresponen al Departament de Gestió Empresarial, que desenvolupa la seva activitat docent i investigadora en aquest àmbit.
 

Docència

L'objectiu del Departament és desenvolupar les actituds, coneixements i habilitats dels futurs empresaris i directius perquè siguin capaços de millorar de forma contínua i innovadora la satisfacció dels seus futurs clients, amb l'òptim aprofitament dels recursos, des d'una perspectiva fundada en el comportament ètic de les persones. L'Estratègia, el Màrqueting, la Gestió de les Operacions i els Recursos Humans, l'Ètica, el Dret, la Qualitat i la Innovació, constituïxen disciplines bàsiques del departament.

 

Recerca

  • Avaluació i millora de la qualitat educativa universitària.
  • Vigilància de la competència i prospectiva tecnològica.
  • Ètica de la investigació científica i de la tecnociència.
  • Estratègies de negoci.
  • Tendències en la publicitat.
  • Tècniques estadístiques en la investigació de mercats.
  • Anàlisi estratègic de la qualitat en serveis.
  • Avaluació de l'eficàcia en I+D.
  • Les noves tecnologies de la informació.