Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS

Titulació Oficial: Graduat/da en Enginyeria en Tecnologies Industrials per la Universitat Ramon Llull
Crèdits: 240 crèdits ECTS
Durada i càrrega lectiva: 4 cursos acadèmics (8 semestres)
Dedicació pràctica: 3 hores diàries de laboratori des del primer curs (50% de la jornada)
Pràctiques Professionals: Tots els estudiants realitzen pràctiques en empresa durant els estudis.
Programa d'Intercanvi: Els estudiants poden realitzar intercanvis internacionals amb altres universitats.
Calendari acadèmic: El curs s'inicia al setembre i finalitza el període lectiu al juny.
Horari: De dilluns a divendres de 8.00 h a 14.30 h 

 

 

CONEIX EL GRAU ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS a iqs

 

Sol·licita Més Informació

1530 - graus

Mas Información

Altres enllaços d'interès