Instruments de millora docent

L'any 1967 i gràcies a la visió i els esforços del Dr. Montagut, arribava a IQS el primer ordinador, un IBM 1130, que es posava a disposició de la recerca i de l'aprenentatge dels alumnes. Aquest fet paradigmàtic reflecteix la preocupació històrica d'IQS per la millora dels processos d'ensenyament i aprenentatge. Actualment, aquest esforç es concreta en les reflexions i els desenvolupaments d'un bon grapat de professors i investigadors del centre a l'entorn de diferents línies d'investigació amb un neguit comú: millorar l'ensenyament i l'aprenentatge. En concret les nostres recerques abasten entre d'altres els següents temes: disseny, desenvolupament i ús de simulacions i altres recursos informàtics per a l'enseyament presencial, semipresencial i no presencial a nivell universitari; didàctiques específiques en química, física, matemàtiques i estadística; control i garantia de la qualitat a l'educació universitària; adquisició i avaluació de competències...

Departaments

Estadística Aplicada
Gestió Empresarial
Química Analítica
Bioenginyeria
Enginyeria Química
Enginyeria Industrial