Màsters Universitaris

MASTER IN GLOBAL ENTREPRENEURSHIP & MANAGEMENT

Aquest màster, que s’imparteix íntegrament en anglès, ofereix una experiència internacional i una formació pràctica en mercats globals, que permet assumir càrrecs de gestió i direcció d’empreses i organitzacions en mercats internacionals.

El primer quadrimestre s’imparteix a IQS (Barcelona); el segon, a la Fu Jen University (Taiwan), i el tercer, a la University of San Francisco (EUA). L’alumne obté experiència sobre què significa treballar en un context global gràcies a les pràctiques en empreses internacionals i el treball de consultoria d’alt nivell.


 

MASTER IN INTERNATIONAL MARKETING & SALES MANAGEMENT

Aporta les competències específiques necessàries per exercir amb èxit una carrera professional a l’àrea de màrqueting i comercial i aspirar a càrrecs directius de màxim nivell. Orientat als mercats internacionals i, per tant, impartit íntegrament en anglès, combina les competències pròpies del màrqueting estratègic amb les de la direcció de vendes i la gestió de clients. En el màster es desenvolupen també les competències transversals essencials en l’empresa actual, com ara comunicació professional, direcció d’equips, creativitat, visió internacional, anticipació al canvi i responsabilitat ètica, social i mediambiental. 

MÀSTER EN GESTIÓ D’EMPRESES INDUSTRIALS

Aquest màster aporta una formació addicional a les titulacions tècniques i científiques que permet assumir càrrecs de responsabilitat en la gestió i direcció de l’empresa, preferentment industrial.

Aquest màster desenvolupa la capacitat de dissenyar, generar i comercialitzar nous productes; les aptituds necessàries per millorar els processos de producció i comercialització, i les competències per desenvolupar amb seguretat tasques a les àrees funcionals de màrqueting, comercial, finances, recursos humans, control de gestió, qualitat i direcció estratègica.


 

MÀSTER EN AUDITORIA I CONTROL DE GESTIÓ

Ofereix una formació avançada en dos àmbits: comptabilitat i auditoria, i gestió econòmica de l’empresa, amb l’objectiu d’impartir els coneixements necessaris per generar i analitzar informació econòmica –rellevant, oportuna i correcta– i verificar-la. El màster es concreta en dues especialitats professionals: auditoria de comptes –que permet a l’estudiant convalidar la prova teòrica d’accés al ROAC (Registre Oficial d’Auditors de Comptes), requisit necessari per poder exercir professionalment com a auditor–, i control de gestió, com a preparació per a la funció de controller a l’empresa. (*)

(*) Titulacions de nova creació. En procés de verificació pel Consell Interuniversitari de Catalunya.
 

MÀSTER EN ANÀLISI D’INVERSIONS I BANCA

Aquest màster proporciona uns continguts tècnics exhaustius en les tres principals àrees d’especialització en finances: anàlisi d’inversions, gestió bancària i finances corporatives.

Ofereix una preparació amb garanties d’èxit per a l’obtenció de la certificació professional de primer nivell EFA (European Financial Advisor), requerida per moltes entitats i institucions d’inversió i de banca. (*)


(*) Titulacions de nova creació. En procés de verificació pel Consell Interuniversitari de Catalunya.