Màster en Enginyeria Química

MÀSTER EN ENGINYERIA QUÍMICA

Titulació: Màster en Enginyeria Química per la Universitat Ramon Llull
Requisits: Grau/Llicenciatura en Enginyeria Química, Química, Enginyeria Industrial, Enginyeria en Tecnologies Industrials o unes altres.
Crèdits: 90 crèdits ECTS (30 crèdits són de tesi de màster)
Durada: 1 any acadèmic més tesi de màster (3 semestres en total)
Idioma d'impartició: Castellà i algunes assignatures en anglès.
Dedicació pràctica: Pràctiques de laboratori (més del 50%)
Calendari acadèmic: D'octubre a juny.
Horari: matí de 8.00 h a 14.30 h
 

 

Coneix el Màster en Enginyeria Química a IQS

Sol·licita Més Informació

1533 - master

Más Información Masters

Altres enllaços d'interès