Observatori d'Economia Internacional i Financera

L'Observatori d'Economia Internacional i Financera neix amb l'objectiu d'investigar les principals qüestions que configuren el marc de referència d'aquest àmbit acadèmic. Les seves línies de recerca intenten donar resposta als principals problemes que, en cada moment, preocupen a la comunitat científica i a l'àmbit empresarial, continuant amb un enfocament aplicat. En l'actualitat, el grup treballa en quatre grans línees de recerca, relacionades entre elles, com són:

  • Les decisions empresarials i la creació de valor.
  • El bon govern de les empreses.
  • Comerç internacional.
  • Integració econòmica.