Pla d'Estudis

ENGINYERIA INDUSTRIAL - PLA 2003
 

PRIMER CURS

 
AssignaturaTipusCrèditsECTS 
Álgebra LinealTR9,09,0
Càlcul ITR10,010,0
Fonaments d'InformàticaTR10,010,0
Fonaments Físics de l'EnginyeriaTR12,012,0
Fonaments Químics de l'EnginyeriaTR9,09,0
Càlcul NumèricOU6,06,0
Enllaç Químic i Estructures de la MatèriaOU4,54,0
 

SEGON CURS

 
AssignaturaTipusCrèditsECTS 
Expressió GráficaTR7,56,5
Mètodes Estadístics de l'EnginyeriaTR6,05,0 
Teoria de CircuitsTR6,05,0
Teoria de MàquinesTR7,56,5 
Ampliació de QuímicaOU12,010,0
Càlcul DiferencialOU4,54,0
Mecànica AplicadaOU7,56,5
Dibuix IndustrialOP7,56,5
AnglèsOP12,010,0
 

TERCER CURS

 
AssignaturaTipusCrèditsECTS 
Economia IndustrialTR6,04,5
Elasticitat i Resistència de MaterialsTR7,56,0
Fonaments de Ciència de MaterialsTR7,56,0 
Sistemes ElèctricsOU6,04,5
Termodinàmica i Mecànica de FluidsOU6,04,0
Electrònica BàsicaOU6,04,5
Fenòmens de TransportOU12,09,0
Màquines ElèctriquesOU7,55,5
Pràctica IntegradaOU7,57,0 
AnglésOP12,09,0
 

CUART CURS

 
Assignatura TipusCrèditsECTS 
Ciència i Tecnologia del Medi Ambient TR6,05,0
Enginyeria del Transport TR4,54,0 
Mètodes Matemàtics TR9,08,0
Sistemes Electrònics i Automàtics TR12,010,0
Tecnologia de Materials TR4,54,0
Teoria d'Estructures i Construccions Industrials TR6,05,0
Inglés Técnico OU9,07,5
Optativa (1)  6,05,0 
Optativa (2)  6,05,0 
Lliure Configuració (3)  7,56,5 
      
Intensificació en CONSTRUCCIONS INDUSTRIALS 
(1) Disseny Asistit per Ordinador
(2) Ampliació de Teoria d'Estructures
(3) Arquitectura i Construcció Industrial
  
Intensificació en FABRICACIÓ I MÀQUINES 
(1) Disseny Assist per Ordinador
(2) Ampliació de Teoria d'Estructures
(3) Càlcul d'Elements de Màquines 
  
Intensificació en MATERIALS 
(1) Materials Polimèrics i Ceràmics 
(2) Enginyeria de Superfícies
(3) Selecció de Materials
  
Intensificació en QUÍMICA 
(1) Experimentació en Enginyeria
(2) Operacions de Separació
(3) Reactors Químics
  
Intensificació en GESTIO I ADMINISTRACIÓ DE EMPRESES 
(1) Aspectes Legals de l'Empresa 
(2) Contabilitat i Finances 
(3) Gestió de la Qualitat 
 

CINQUÉ CURS

 
Assignatura TipusCrèditsECTS 
Enginyeria Térmica i de Fluids TR6,04,5 
Organització Industrial i Administració  d'Empreses TR12,09,0
Projectes TR6,04,5 
Tecnologia Elèctrica TR4,53,5
Tecnologia Energètica TR6,04,5
Tecnologies de Fabricació  Tecnologia de Màquines TR7,55,5 
Ètica Professional OU4,53,5
Projecte (PFC) OU20,015,0 
Optativa (1) OP6,04,5 
Lliure Configuració (2) LC7,55,5 
  
Intensificació en CONSTRUCCIONS INDUSTRIALS 
(1) Regulació i Automatismes
(2) Estructures de Formigó i Metàl·liques
  
Intensificació en FABRICACIÓ I MÀQUINES 
(1) Regulació i Automatismes
(2) Processos Avançats de Fabricació
  
Intensificació en MATERIALS 
(1) Tècniques de la Caracterizació de Materials 
(2) Enginyeria de la Corrosió
  
Intensificació en QUÍMICA 
(1) Disseny d'Equips e Instal·lacions
(2) Química Industrial
  
Intensificació en GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES 
(1) Gestió Estratégica 
(2) Gestió de la Innovació I la Tecnología 
 
  • Pla d'estudi en procés d'extinció. Ha estat substituït pel Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials.