Pràctiques

Estudiants que desitgin realitzar pràctiques

La Borsa de Treball gestiona les demandes de pràctiques dels estudiants de:

 • Llicenciatura i Grau en Química
 • Enginyeria i Grau en Enginyeria Química
 • Enginyeria Industrial i Enginyeria en Tencnologies Industrials
 • Grau en Administració i Direcció d' Empreses

Màster en:

 • Gestió d'Empreses Industrials
 • Global Entrepreneurship and Management
 • International Marketing and Sales Management
 • Bioenginyeria
 • Enginyeria Química
 • Química Farmacèutica
 • Química Analítica
 • Ciència de Materials
 • Enginyeria Industrial
 
 

Objectius

 • Primer contacte amb el món laboral
 • Oportunitat real de posar en pràctica els coneixements teòrics i les competències adquirides
 • Prova de selecció per accedir a un lloc de treball
 • Confereix un caràcter diferencial al currículum dels alumnes
 
 

Com funciona

 • Entrevista personal amb els responsables de les pràctiques.
 • Elaboració del CV per part de l'alumne.
 • Revisió de les ofertes publicades en el tauler d'anuncis corresponent.
 • Enviament del CV als responsables de la borsa amb indicació de les empreses per les quals s'interessen els alumnes.
 • L'empresa que rep els CV, si ho considera adient, contactarà directament amb els candidats per iniciar la selecció.
 • Si l'alumne arriba a un acord amb l'empresa, es comunica als responsables de les pràctiques per tal de formalitzar el conveni de Col·laboració Universitat Empresa.
 • Tots els Graus en IQS incorporen les pràctiques obligatòries en empreses, una vegada han superat el 50% dels crèdits de la seva titulació.
 
 

Competències

 • Responsabilitat en el treball
 • Qualitat del treball
 • Esperit de col·laboració i crític
 • Acceptació de les normes
 • Capacitat de comunicació
 • Curiositat i interès per aprendre
 • Iniciativa i presa de decisions
 • Treball en equip
 • Capacitat analítica
 • Compromís ètic
 • Flexibilitat i adaptabilitat a les necessitats del mercat
 
 

Responsables

Dra. Mar Guitert
careersiqs@iqs.edu
mar.guitert@iqs.edu
Tel. 93. 2672000
Sra. Mónica Grillo
careersiqs@iqs.edu
Tel. 93. 2672000
 
 

Regulació de les pràctiques

Real Decret 1707/2011, de Presidència del Govern, de 18 de novembre, sobre Programes de Cooperació Educativa.