Presentació

MASTER IN GLOBAL ENTREPRENEURSHIP AND MANAGEMENT

Titulació Oficial: Master in Global Entrepreneurship and Management (MGEM) per la Universitat Ramon Llull
Requisits: Grau/Llicenciatura en àrees d'Economia i Administració d'empreses, Relacions Internacionals i Enginyeries.
Crèdits: 60 crèdits ECTS. Treball Final de Màster (Pla d'empresa o Business Plan): 15 ECTS
Durada: 1 curs acadèmic
Idioma d'ensenyament: Anglès
Dedicació pràctica: Desenvolupament de Projectes de Consultoria a empreses espanyoles que operen en mercats globals: 3 ECTS.
Calendari acadèmic: De Setembre a Agost.
  • De setembre-decembre a IQS (Barcelona, Espanya)
  • De gener-abril a la Fu Jen Catholic University (Taipei, Taiwan)
  • De maig-agost a la University of San Francisco (USA)
Horari: De dilluns a divendres (programa intensiu- plena dedicació)
 

MASTER IN GLOBAL ENTREPRENEURSHIP AND MANAGEMENT AT IQS

Sol·licita més informació

*

*

*

*

Accepto la política de privacitat (*)

POLÍTICA DE PRIVACITAT


S'informa a l'usuari que les dades incloses en el present formulari seran incorporades a un fitxer automatitzat responsabilitat de l’IQS. La finalitat del tractament serà la gestió dels tràmits sol·licitats per l'usuari, així com l'enviament d'informació que l’IQS consideri d'interès per al mateix, sobre actes o activitats organitzades per la pròpia Entitat o per altres entitats associades a ella. L'usuari podrà exercir en tot moment els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició dels quals sigui titular, mitjançant notificació escrita a l’adreça postal IQS, Via Augusta, 390, 08017 Barcelona o al correu electrònic iqsinforma@iqs.edu L'usuari garanteix que les dades facilitades són certes i veraces i presta el seu consentiment al tractament informat.
Accepto la política de privacitat (*)

POLÍTICA DE PRIVACITAT


S'informa a l'usuari que les dades incloses en el present formulari seran incorporades a un fitxer automatitzat responsabilitat de l’IQS. La finalitat del tractament serà la gestió dels tràmits sol·licitats per l'usuari, així com l'enviament d'informació que l’IQS consideri d'interès per al mateix, sobre actes o activitats organitzades per la pròpia Entitat o per altres entitats associades a ella. L'usuari podrà exercir en tot moment els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició dels quals sigui titular, mitjançant notificació escrita a l’adreça postal IQS, Via Augusta, 390, 08017 Barcelona o al correu electrònic iqsinforma@iqs.edu L'usuari garanteix que les dades facilitades són certes i veraces i presta el seu consentiment al tractament informat.