Procés d'admissió

 

1.Sol·licitud de plaça

A pertir del 10 de gener es pot iniciar el procés d'admissió de Graus IQS de manera online.

Documentació a aportar requerida:

 • 1 fotografia tipus DNI a color i amb els fons blanc
 • Fotocòpia DNI (o passaport) per les dues bandes
 • Certificat dels resultats de Primer de Batxillerat i de les avaluacions de Segon de Batxillerat. Si no estàs cursant batxillerat, certifació dels estudis que estiguis realitzant. Nota de batxillerat i les PAU si ja les tinguis. En el cas d'altres vies d'accés a la universitat, es pot requerir algun altre tipus de document. Pots consultar-ho a la nostra web accés als estudis
 • Els estudiants que desitgin cursar el Grau en Administració i Direcció d'Empreses íntegrament en anglès: acreditar nivell d'anglès C1, Advanced, TOEFL 80. Al moment de realitzar la matrícula haurà d'acreditar aquest nivell d'anglès o bé realitzar una prova de nivell en IQS el dia 28 de juny o 6 de setembre de 2017. Si opta per realitzar aquesta prova i el nivell d'anglès escrit obtingut en el Test d'Admissió és l'adequat, només haurà de superar les proves d'expressió i comprensió oral.
 • Abonar 225€ en concepte d'Obertura i Tramitació d'Expedient.

 

ELS ESTUDIANTS QUE NO RESULTIN ADMESOS PER IQS podran recuperar els drets abonats en concepte d’Obertura i Tramitació d’Expedient (225 €) en la Secretaria General d’IQS (horari d'atenció).

 

Iniciar Preinscripció Online

 

2.PROCÉS D’ADMISSIÓ.

 • Test d’Admissió: 
Per a optar a l’admissió és indispensable la realització del Test d’Admissió. Aquest Test d’Admissió, de caràcter psicotècnic, inclou, també, exercicis escrits d’avaluació del nivell de llengua anglesa.

Les dates per a realitzar el Test d'Admissió a qualsevol Grau o Doble Grau (excepte al Grau en Farmàcia), tots els test tenen lloc a les 15h30, són:

 • 19 de gener, dijous
 • 31 de gener, dimarts
 • 16 de febrer, dijous
 • 28 de febrer, dimarts
 • 14 de març, dimarts
 • 30 de març, dijous
 • 20 d'abril, dijous
 • 2 de maig, dimarts
 • 16 de maig, dimarts
 • 1 de juny, dijous
 • 13 de juny, dimarts
 • 20 de juny, dimarts
 • 29 de juny, dijous
 • 11 de juliol, dimarts
 • 20 de juliol, dijous
 • 5 de septiembre, dimarts
 • Per a possibles noves dates de Test d'Admissió, consultar a: comunicacioiqs@iqs.edu
 

 Les properes dates per a realitzar el Test d'Admissió del Grau en Farmàcia són:

 • 25 de gener, dimecres (a la seu d'IQS) a les 15h30
 • 22 de febrer dimecres (a la seu d'IQS) a les 15h30
 • 15 de març, dimecres (a la seu d'IQS) a les 15h30
 • 21 d'abril, divendres (a la seu de Blanquerna) a les 15h30
 • 26 de maig, divendres (a la seu de Blanquerna) a les 09h30
 • 16 de juny, divendres (a la seu de Blanquerna) a les 09h30
 • 30 de juny, divendres (a la seu de Blanquerna) a les 09h30
 • 4 de juliol, dimarts (a la seu de Blanquerna) a les 09h30
 • 14 de juliol, divendres (a la seu de Blanquerna) a les 09h30
 • 21 de juliol, divendres (a la seu de Blanquerna) a les 09h30
 • 1 de setembre, divendres (a la seu de Blanquerna) a les 09h30
 • 8 de setembre, divendres (a la seu de Blanquerna) a les 09h30

 

 • En el procés de sol·licitud del grau s'adjudicarà una data per realitzar el Test d'Admissió, en el cas que en aquesta data no pogués realitzar-ho pot canviar de dia al mateix aplicatiu.
 
 • L'admissió de l'alumne la decideix la Comissió d'Admissions que analitza, d'una manera individual, els estudis que es troba realitzant l'estudiant, els resultats obtinguts i l'informe de resultat del Test d'Admissió.

 

 • Secretària General comunicarà l'admissió o no admissió als estudis mitjançant email, quedant l'admissió condicionada al compliment dels requisits acadèmics necessaris per a la matriculació als estudis. En cas favorable s'informarà del procés de reserva de plaça i de matriculació.


Per a més informació contactar amb el Departament de Comunicació de IQS

 

3. Reserva de plaça i matriculació

Una vegada comunicat el resultat del Test d'Admissió com admès, l'estudiant ha de realitzar la reserva de plaça per tal de garantir l'accès als estudis.

Durant el mes de juliol, l'estudiant admès haurà de realitzar la matriculació dels estudis.