Procés d'Admissió Màsters

Procés d'admissió Màsters

Per sol·licitar la teva inscripció al màster, has de realitzar-la online. Hauràs d’adjuntar la documentació requerida i abonar la taxa de preinscripció (100 euros) al màster corresponent.

Documents requerits en la preinscripció:

 • Fotocòpia del DNI o passaport vigents.
 • Fotografia carnet amb fons blanc
 • Certificació acadèmica original completa o transcripció de l’expedient acadèmic (en el cas que encara no hagis finalitzat el grau, adjunta el teu expedient actualitzat fins avui).
 • Acreditació de nivell d’anglès B2 o equivalent. En el cas que no disposis de cap certificació oficial, pots presentar-te a les proves de nivell que es realitzaran al juny o setembre en IQS.

La Comissió d’Admissions dels estudis de màster estudiarà la teva sol·licitud i, en cas de ser favorable, t’enviarà una carta d’admissió juntament amb les indicacions per poder realitzar la reserva de plaça i el procediment per a la matriculació.

Durant el procés, amb les dades “usuari” i “password” obtingudes al moment de fer la preinscripció, podràs comprovar en tot moment l’estat de la teva sol·licitud.

 

Iniciar Preinscripció Online

 

 

Procés d'admissió Màster in Global Entrepreneurial Management

*En el cas del Master in Global Entrepreneurial Management, per sol·licitar la teva inscripció has de enviar els documents requerits al Coordinador del Màster Carlos Malet: carlos.malet@iqs.edu:
 
 • Document de sol·licitud de preinscripció al màster.
 • Comprovant del pagament de la taxa de preinscripció (100 €), que podràs pagar presencialment o a través de transferència bancària.
 • Fotocòpia del DNI o passaport vigents.
 • Certificació acadèmica original completa o transcripció de l'expedient acadèmic.
 • Document acreditatiu del nivell d'anglès requerit per cursar el Màster. Els documents acreditatius són el TOEFL (mínim 80 Internet Based Score) o el IELTS (mínima puntuació 5,5-6).
 • Dues cartes de recomanació
 • Una carta personal on el candidat defensa la seva candidatura.
 • Fotografia

La Comissió d'Admissions format pels coordinadors d'IQS School of Management de la Universitat Ramon Llull, la Fu Jen University i laUniversity of San Francisco estudiarà la teva sol·licitud i en cas de ser favorable t'enviarà una carta d'admissió juntament amb les indicacions perquè puguis realitzar la reserva de plaça i el procediment per a la matriculació.
 

 

Període i procediment de matriculació

Per a la matriculació serà imprescindible que presentis una fotocòpia compulsada del títol d'accés o del resguard de sol·licitud del títol, i en el cas de titulacions d'accés de fora de l'EEES, certificació conforme que amb la titulació presentada pots cursar estudis de màster al teu país.
 
S’atorgaran les places en funció de l’ordre de preinscripció i el pagament de l’import de la reserva de plaça.
 
Per obtenir informació més detallada sobre el procés d'admissió i matrícula envia un email a: admissions@iqs.edu.