Màsters Universitaris

Manual del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat - SGIC - de la IQS School of Engineering de la Universitat Ramon LLull (URL) presentat a la AQU per a la seva avaluació en la convocatòria AUDIT 2009 i valorat positivament a data de 22 d' abril de 2010. En aquest enllaç es presenta un breu resum d'aquest manual:


Sistema de Qualitat
Indicadors 2009-2010