• Els Alumni del Grau en Turisme d'HTSI, molt satisfets amb els seus estudis

Dimecres, 03 Febrer, 2021
IQS School of Management

Els exalumnes d’HTSI puntuen de manera molt alta, un 8 sobre 10, el nivell de satisfacció assolit amb el Grau en Gestió Turística i Hotelera, segons l’enquesta “La satisfacció dels graduats i graduades de les universitats catalanes 2020”, que elabora l’AQU, l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. Es tracta del primer informe públic que s’elabora amb els resultats agregats dels darrers tres anys de les enquestes de satisfacció a les persones titulades de grau (2015-2017).

D’aquesta manera a l’apartat global de satisfacció, i a l’anunciat “Si tornés a començar, triaria la mateixa titulació” el 72,5% ho afirma categòricament. Destaca també que el 66 % triaria el mateix centre, sent la universitat que millor puntuació obté en aquest àmbit.

Ensenyament i aprenentatge: disseny

 • L’estructura del pla d’estudis ha permès una progressió adequada del meu aprenentatge 81,5%
 • Hi ha hagut una bona coordinació en els continguts de les assignatures per evitar coincidències 72,2%
 • El volum de treball exigit ha estat coherent amb el nombre de crèdits de les assignatures 75,9%
 • Els sistemes d’avaluació han permès reflectir adequadament el meu aprenentatge 72,2%

Ensenyament i aprenentatge: desenvolupament

 • Estic satisfet/a amb el professorat 77,8%
 • La metodologia docent emprada pel professorat ha afavorit el meu aprenentatge 66,7%
 • La tutorització ha estat útil i ha contribuït a millorar el meu aprenentatge 85,2%

Suport a l’alumnat

 • La informació referent a la titulació al web és accessible i m’ha resultat útil 88,9%
 • Els serveis de suport a l’estudiant m’han ofert un bon assessorament i atenció 72,2%

Mobilitat, pràctiques externes i TFG

 • Les accions de mobilitat que he realitzat han estat rellevants per al meu aprenentatge 96,0%
 • Les pràctiques externes m’han permès aplicar coneixements adquirits durant la titulació 96,3%


Conèixer la satisfacció dels estudiants amb la qualitat de la seva experiència educativa és condició necessària per poder millorar les titulacions”, afirmen des de l’AQU, que coordina, des de l’any 2015, l’enquesta anual de satisfacció dirigida als titulats que tot just han acabat els seus estudis de grau. L’enquesta recull l’opinió sobre la seva experiència i els demana que comentin, honestament, com ha estat estudiar la seva carrera i a la seva universitat.

El Grau en Turisme d'HTSI aconsegueix més de 90% d'inserció laboral