Més Informació Descarregar Programa
  • Workshops IQS


Què són els Workshops IQS?

 

EN MOTIU DE LA SITUACIÓ GENERADA PEL COVID-19 ES PROCEDEIX A LA CANCEL.LACIÓ DELS WORKSHOPS QUE S'HAVIEN DE REALITZAR DEL 16 AL 22 D'ABRIL.

 

Els Workshops IQS per a alumnes de batxillerat són sessions dirigides a alumnes de batxillerat, tant de segon com de primer curs, que permeten aprofundir i descobrir en primera persona les investigacions i les activitats que es realitzen en els laboratoris i tallers d'IQS -en els àmbits de l'enginyeria química, química, farmàcia, biotecnologia i l'enginyeria industrial- així com realitzar anàlisis de casos pràctics en el camp de la gestió empresarial i en l'àrea de marketing.

Totes les activitats es duen a terme a la seu d'IQS (Via Augusta, 390, Barcelona) i s'imparteixen els dimarts, dimecres i dijous de febrer a abril de 2019. L'horari d'inici és les 16.00 h. amb una durada prevista d'entre una hora i una hora i mitja.

Les sessions són de caràcter multidisciplinari i poden tenir un format tant de pràctica com de conferència. Les sessions relacionades amb l'àmbit de la ciència (química, biotecnologia i farmàcia) i amb l'àmbit de l'enginyeria (enginyeria química i tecnologia industrial) ofereixen la possibilitat d'una visita opcional als laboratoris i tallers d'IQS, en dates concertades.

Les sessions relacionades amb l'àmbit de l'administració i direcció d'empreses aborden qüestions relacionades amb les àrees funcionals de l'empresa, casos d'èxit de projectes cientificotecnològics convertits en projectes empresarials i les de Marketing contemplen les noves tendències digitals i la seva aplicació en marques i empreses.

 

Veure els Workshops IQS

Àrea Científica

Descobreix els workshops i tallers relacionats amb la química, enginyeria química o farmàcia.

Àrea Tecnològica

En aquests workshops trobaràs activitats relacionades amb el món de l'enginyeria i tecnologies industrials. 

Àrea Empresa

Si t'apassiona el món del marketing, les finances o el món empresarial, descobreix els workshops que tenim per a tu. 

Totes les àrees

Vols veure tots els workshops IQS en els quals podràs viure una experiència universitària?

Vull veure'ls

Com inscriure's als Workshops IQS?

Les activitats són lliures i d'inscripció gratuïta.
 
Si ets estudiant de Batxillerat i vols inscriure't a algun dels Workshops IQS, hauràs d'inscriure't al formulari de cada activitat.
 
Consideracions a tenir en compte:
  • Atès que les inscripcions són lliures i obertes i que algunes de les activitats són d'assistència limitada es recomana que qualsevol estudiant de batxillerat que s'inscrigui ho faci amb el ferm compromís d'assistir a la sessió.
  • Un cop inscrit, la persona interessada rebrà un correu electrònic de confirmació. Totes les comunicacions posteriors del Departament de comunicació IQS amb persones inscrites es realitzaran a través de correu electrònic o mitjançant les xarxes socials. Tan sols s'utilitzarà com una emergència el telèfon mòbil que ha proporcionat la part interessada. En aquest sentit, es recomana que la persona inscrita que consulti regularment el seu correu electrònic.
  • Si entre el moment de la inscripció i el dia de la celebració de l'activitat sorgís un imprevist que impediria l'assistència de la persona que s'ha registrat, es prega que ho comuniqui enviant un correu electrònic al Departament de Comunicació.
  • Qualsevol imprevist que pot implicar que IQS hagués de realitzar una modificació de data o una modificació de l'activitat serà comunicat a les persones inscrites a través de correu electrònic i s'informarà en la pàgina web i en xarxes socials.
  • A més, les ampliacions o modificacions del programa, els avisos quan d'una activitat quedin poques places disponibles i també propostes alternatives quan una activitat ja estigui plena, s'anunciaran a través de la pàgina web i de les xarxes socials.
 
Per escoles:

Els Workshops IQS per a alumnes de Batxillerat també estan orientades a les escoles que desitgin participar amb un grup compacte d'alumnes dels seus respectius grups de Batxillerat.

També estan obertes a professors que imparteixen docència tant a batxillerat com a secundària i que considerin que els és útil participar-hi.

Aquestes activitats no estan obertes als estudiants o grups d'estudiants d'ensenyament secundari. IQS organitza per a aquests alumnes, al final del mes de juny, l'IQS Campus d'estiu, "Imagina el teu futur".

 

A efectes organitzatius:
  • Si un col·legi vol fer una inscripció a una activitat d'un elevat nombre d'alumnes.
  • Si un col·legi vol sol·licitar que s'organitzi una activitat similar a la que apareix al catàleg en una data diferent de la que consta o
  • Si un col·legi vol realitzar una visita guiada dels laboratoris d'IQS.
 
Per processar la seva sol·licitud, ha d'omplir el següent formulari.
 
Posteriorment, del Departament de Comunicació d'IQS es posarà en contacte amb el col·legi per atendre la sol·licitud.
 
En tots aquests casos, es recomana que el grup d'alumnes vingui acompanyat per un professor del col·legi.