• Jornades IQS per a Professors de Batxillerat


IQS ofereix aquestes jornades dirigides a professors de Batxillerat, amb l’objectiu de facilitar les eines que poden ser útils en l’ ensenyament de les seves respectives disciplines.
 
Les sessions pretenen ser un punt de trobada entre professors universitaris i professors de Batxillerat de tots els àmbits, tant científic i tecnològic com social, proporcionant idees que ajudin a actualitzar els seus coneixements, així com recursos per a la seva pràctica docent. Aquestes sessions inclouen una visita opcional als laboratoris i tallers d’IQS.

Jornades Professors Batxillerat 2020

Dimecres, 4 de març de 2020 16,00 h.

JORNADA IQS EN L’ÀMBIT DE LA QUÍMICA.

Més informació

 

Dimecres, 25 de març de 2020 16,00 h.

JORNADA IQS EN L’ÀMBIT DE L’ENGINYERIA I LA FÍSICA.

SESSIÓ CANCEL.LADA

Més informació

 

Dimecres, 22 d’abril de 2020 16,00 h.

JORNADA IQS EN L’ÀMBIT DE LES BIOCIÈNCIES I LA FARMÀCIA

SESSIÓ CANCEL.LADA

 

Més informació

 

Dimecres, 6 de Maig de 2020 16,00 h.

JORNADA IQS DE SUPORT EN LA TUTORITZACIÓ DE TREBALLS DE RECERCA.

Més informació

Inscripció a les Jornades

  • L’assistència a les jornades és gratuïta, tot i que es requereix inscripció prèvia a través de la web o enviant un e-mail a comunicacioiqs@iqs.edu
  • Les jornades van dirigides principalment a professors de batxillerat però estan obertes, també, a professorat que imparteixi docència a l’Ensenyament Secundari Obligatori.
  • Es lliurarà documentació als assistents a la Jornada.
  • Es lliurarà certificat d’assistència als participants de la Jornada.

Reconeixement de Crédits de Formació Docent per a Professorat

Per poder optar al reconeixement de crèdits de formació docent per a professorat, es requereix:
 
  • La participació a dues de les Jornades IQS per a professors de Batxillerat en l’àmbit de les biociències i la farmàcia; l’enginyeria o la química (8 hores)
  • La participació a una tercera Jornada IQS per a professors de Batxillerat (en l’àmbit de la tutorització de treballs de recerca o dels àmbits anteriorment descrits) o, en el seu cas, la participació en tres sessions dels Workshops IQS per a alumnes de Batxillerat (4 hores).
  • L’elaboració i posada en comú d’una activitat didàctica innovadora per a l’ensenyament d’una de les assignatures de l’àmbit cientificotècnic (5 hores, treball no presencial del qual se n’informarà oportunament a les persones interessades)
  • La participació en una reunió de presentació i discussió de les activitats creades amb tots els participants en el curs (3 hores), amb data a confirmar un cop finalitzades les jornades.

La sol·licitud per participar en aquest programa formatiu conjunt s'ha de realitzar trametent un mail a comunicacioiqs@iqs.edu.
El programa serà avaluat i se n'acreditarà l'aprofitament per un total de 20 hores de formació.

Per a més información

Dpt. Comunicació i Màrqueting Corporatiu IQS
comunicacioiqs@iqs.edu
Via Augusta, 390
08017 Barcelona.
Tel 93 267 20 00
93 267 20 20