Alumni

Les Associacions d'antics alumnes permeten que els titulats d'IQS mantinguin el vincle amb IQS una vegada finalizats els estudis, ja que és un fòrum permanent de relació entre els titulats: