• Fundació Empreses

Coneix IQS

 

José Arcas Romeu

La vinculació d'IQS al món industrial i empresarial neix en el mateix moment de la seva fundació. Durant aquest segle, molts graduats IQS han creat les seves pròpies empreses o han entrat a formar part del nucli de tècnics i directius de les indústries i empreses del nostre país.

Per a la societat civil és vital saber que pot comptar amb el recolzament i la referència d'una institució de prestigi que és capaç de respondre a les seves inquietuds i necessitats, on pot anar no només en busca de bons professionals, sino també per a engegar projectes que possibilitin la seva evolució i desenvolupament.

Per aquest motiu, la societat civil es constitueix en soport moral i econòmic d' institucions com IQS, i per a les indústries i empreses formar part del selecte grup que integra el seu Patronat es un honor a la vegada que un prestigi.


 

 

Accedir a Fundació Empreses