• IQS School of Engineering

Ofereix una formació integral i interdisciplinar de graduats amb especial èmfasi tant en les ciències bàsiques com en el treball experimental, amb un enfocament generalista, que inclou les repercussions socials i econòmiques de les Enginyeries, de la Química i de la Biotecnologia.

Graus IQS School of Engineering

Més informació

Màsters IQS School of Engineering

Més informació

Investigació

Departaments
Més informació
Grups d'investigació
Més informació