• Deganat Management

"La tradicional vinculació d’IQS amb l’empresa ens impulsa a formar professionals especificament preparats per a la gestió empresarial i les seves diferents àrees funcionals. Per això hem creat un programa acadèmic complet en el camp de l’Administració i Direcció d’Empreses format per estudis de grau, màster i doctorats. Un equip de docents i investigadors especialitzats en aquestes àrees de coneixement, juntament amb un edifici dotat amb instal·lacions i mitjans adequats, asseguren l'activitat docent investigadora d'IQS en aquesta especialitat".

 

Dr. Carlos Moslares

Degà IQS School of Management

decade@iqs.edu