• Missió

  IQS School of Management

La nostra missió és la formació integral de persones amb actituds, coneixements i habilitats que els capacitin i impulsin a crear, liderar i gestionar organitzacions competitives, destacant en l'àrea industrial i tecnològica, compromesos amb l'excel·lència i justícia, des d'uns profunds valors derivats d'una concepció cristiana de la vida. La Missió de la IQS School of Management emana de la Missió d'IQS i és coherent amb ella.

Visió de la IQS School of Management

La IQS School of Management vol ser reconeguda com un dels millors centres en la formació de Graduats en Administració i Direcció d'Empreses a Espanya i distingida pels seus màsters específics, destacant per la formació integral dels seus estudiants i la capacitació per a la direcció d'organitzacions industrials i tecnològiques.

 

 

Valors de la IQS School of Management:

 • L'educació en el discerniment i la reflexió.
 • El comportament ètic personal i professional, basat en el respecte mutu, la defensa dels drets humans i la integritat, tot plegat d'acord amb l'ideal evangèlic.
 • El valor de la persona completa considerant quatre dimensions: dimensió pràctica (utilitas), dimensió cívica i social (justícia), dimensió humana i personal (humanitas) i la dimensió religiosa (fides).
 • L'aprenentatage al llarg de la vida desenvolupat a través de la pròpia acció.
 • El compromís amb el treball rigorós i el valor de l'esforç i la dedicació personal.
 • El valor de la producció, desenvolupament i innovació com a font de creació de riquesa i el reconeixement de la justícia com a garantia d'un repartiment equitatiu de la riquesa.
 • El valor de l'empresa com a ens generador de treball i de recursos a llarg termini.
 • La Responsabilitat Social Corporativa en la presa de decisions empresarials.
 • La millora contínua de la nostra qualitat d'acord amb els nostres grups d'interès (estudiants, professors, empresaris, graduats...) i la satisfacció de les seves expectatives.
 • El desenvolupament d'una comunidad cultural entre professors i alumnes que no finalitza amb la graduació i que es prolonga a través de l'Associació de Business Alumni.
 

 

Fites de la IQS School of Management

La IQS School of Management està compromesa amb els valors que segueixen:

 • Desenvolupar i mantenir els processos i programes necessaris per proporcionar als nostres estudiants una educació de qualitat que evidenciï el nostre compromís amb l'excel·lència i la millora contínua i en coherència amb la nostra missió i amb el reconeixement de la comunitat educativa internacional.
 • Seleccionar, desenvolupar i donar suport a un cos docent identificat amb els valors de la IQS School of Manangement i que contribueixi activament a assolir la seva funció i els objectius.
 • Seleccionar estudiants amb potencial per superar els estudis i formar-los desenvolupant competències que els permetin integrar-se ràpidament i contribuir eficaçment al món empresarial.
 • Assegurar que la IQS School of Management sigui reconeguda pel seu prestigi i compromís amb la qualitat, a partir de consolidar els seus llaços amb els titulats i de reforçar la seva política de comunicació externa.