• Missatge del Director

 

L’elecció de la carrera universitària és una decisió fonamental per als joves que volen afrontar amb èxit una vida professional que garanteixi el seu desenvolupament i realització personal. Una vegada decidit el programa universitari, l’elecció del centre on cursar els estudis és transcendental, atès que ha de garantir la consecució d’objectius i la materialització de les expectatives generades.

A IQS, l’adquisició de competències professionals es conjuga amb el desenvolupament de la dimensió humana de l’estudiant, tot aportant-li qualitats personals, consciència social i valors per a orientar l’exercici de la seva professió cap al bé i la justícia.

IQS combina el rigor acadèmic dels seus programes universitaris amb la rellevància de les seves activitats d’investigació. Els programes de grau aporten les bases fonamentals de coneixement, mentre que els programes de màster ofereixen coneixements avançats i més especialitzats. IQS considera indispensable la realització d’un programa de màster per a poder completar el valor acadèmic dels estudiants de grau. Per aconseguir-ho, ofereix un ampli ventall de màsters que els permetrà afrontar amb èxit qualsevol repte professional.

IQS disposa de dues facultats universitàries, Engineering i Management, la qual cosa permet cursar dos graus simultàniament i ofereix a l’estudiant d’IQS l’oportunitat d’ampliar els seus coneixements cap a diferents àrees, tot adquirint un perfil multidisciplinari que, sens dubte, li permetrà millorar el seu horitzó laboral en una societat tan competitiva com la que tenim ara.

La metodologia pedagògica desenvolupada a IQS es basa en conjugar una intensa part pràctica i experimental amb els estudis teòrics. El contacte directe entre l’estudiant i el claustre de professors catalitza l’entrenament individual. Un mètode avalat per uns quants milers de professionals i directius formats a les nostres aules i laboratoris, i per haver rebut el reconeixement de nombroses indústries i empreses, a més de l’obtenció d’acreditacions internacionals de qualitat.

Els professionals formats a IQS estan sòlidament preparats per a l’exercici professional en entorns internacionals, estimulats pel coneixement científic, i conscients de la realitat social per afrontar la presa de decisions. En definitiva, professionals i directius capaços de donar resposta als nous reptes plantejats pel context social, científic, econòmic i industrial actual.

Dr. Pere Regull
Director General d'IQS

VEURE CURRÍCULUM