• Missió

La Missió Universitària

Definida per una Declaració Institucional i aprovada per la Junta de Patrons en data 19 juliol 1998, es desdobla en dos pols que s’han de realitzar amb excel·lència:

  • De servei de la fe, compatibilitzant la inspiració cristiana amb l’autonomia acadèmica.
  • De promoció de la justícia, desenvolupant l’esperit de solidaritat i de servei, promovent el desenvolupament sostenible (humà, social i ecològic), i aportant coneixements pràctics d’ètica.

Objectius

Els objectius pel millor compliment de la missió són:

  • Formar als alumnes per l'excel·lència en la reflexió.
  • Prestar atenció personal als alumnes.
  • Adquirir un hàbit d'avaluar.
  • Educar en el discerniment.
  • Educar d’acord amb la tradició d’IQS.

 

Accès al text complet

Missió IQS School of Engineering

Missió IQS School of Management