• Per què estudiar a IQS

IQS és un centre d’ensenyament universitari de la Companyia de Jesús amb més de cent anys d’experiència i una llarga trajectòria i història en l’àmbit acadèmic que es tradueixen en un mètode d’ensenyament totalment consolidat i avalat. La nostra vocació i compromís és educar les persones d’una manera ètica i integral, en els àmbits personal, acadèmic i professional. Per això, i per la seva tradició científica, IQS t’ofereix una formació rigorosa i amb una orientació pràctica.

  • Prestigi i reconeixement avalat per la tasca professional desenvolupada pels titulats IQS.
  • Dimensió pràctica i experimental dels estudis, conjuminada amb l’aportació de valors ètics.
  • A l'avantguarda en innovació i investigació.
  • Pràctiques obligatòries en empreses.
  • Excel·lents oportunitats de realitzar intercanvis internacionals amb les prestigioses universitats amb les quals IQS té convenis signats.
  • Continuïtat dels estudis després de l’obtenció del grau amb la realització del màster i el doctorat. A més, possibilitat de realitzar Dobles Titulacions de graus i màsters.
  • Reconeixement per part de la indústria i la societat, que accelera l’ocupabilitat dels titulats IQS.
  • Servei de carreres professionals i borsa de treball.
  • Tutoria personal i grups de docència reduïts.
  • Possibilitat d’estudiar programes d’estudis íntegrament en anglès.

IQS posseeix dues facultats: IQS School of Engineering, on es realitzen estudis científics i tècnics, i IQS School of Management, on s’imparteixen estudis d’economia i empresa.
 

coneix IQS

 

 

10 raons per estudiar a IQS

IQS és un centre d’ensenyament universitari de la Companyia de Jesús amb més de cent anys d’experiència i una llarga trajectòria i història en l’àmbit acadèmic que es tradueixen en un mètode d’ensenyament totalment consolidat i avalat. La nostra vocació i compromís és educar les persones d’una manera ètica i integral, en els àmbits personal, acadèmic i professional. Per això, i per la seva tradició científica, IQS t’ofereix una formació rigorosa i amb una orientació pràctica.

IQS posseeix dues facultats: IQS School of Engineering, on es realitzen estudis científics i tècnics, i IQS School of Management, on s’imparteixen estudis d’economia i empresa.

Desenvolupament de competències professionals i personals de l'estudiant

Pràctiques als laboratoris millor equipats per a la docència a nivell nacional i europeu

Pràctiques remunerades obligatòries en empreses

IQS Tech Factory: incubadora de start-ups per al desenvolupament de projectes innovadors

Posibilitat de cursar dos Graus simultàniament

Convenis amb més de 100 universitats internacionals

Grups reduïts i atenció personalitzada

Assignatures en anglès en totes les titulacions i possibilitat d'aprendre un altre idioma

Borsa de Treball nacional i internacional, workshops i suport en la inserció laboral dels graduats

Programa de Beques IQS i ajudes econòmiques