• UNIJES

UNIJES, Universitats Jesuïtes és la xarxa dels centres universitaris vinculats a la Companyia de Jesús a Espanya. Formen part d'ella la Universitat de Deusto, la Universitat Pontificia de Comillas, IQS, ESADE, ETEA i Universitat de Loyola Andalusia, INEA, Ceste Cantàbria, Escoles Professionals Sagrada Familia SAFA, la Facultat de Teologia de Granada, Institut de Teologia Fonamental i TSI Turisme Sant Ignasi. Com a Federació de Centres Jesuïtes es planteja crear un espai nou de trobada amb la voluntat de potenciar la convergència de polítiques i estratègies, la conjunció de recursos i activitats i l'harmonització d'estils i maneres de fer, com a condicions necessàries per aconseguir els objectius de la Missió.

Els centres que formen part d’UNIJES mantenen com a compromís cercar constantment una major qualitat del servei universitari que presten a la societat, afrontant el repte de perseguir l'excel·lència en la docència impartida, en la recerca i transferència i en la projecció social.
 
  • En el camp de la docència, ensenyament-aprenentatge, a partir del paradigma ignacià mantenen el compromís de formar no només excel·lents professionals, sinó alhora ciutadans responsables, amb uns valors procedents de l'humanisme cristià, que posin els seus talents al servei d'una societat més justa i solidària.
 
  • En el camp de la recerca, aspiren a una recerca de qualitat, amb una forta selecció i priorització de les línies de recerca en els camps de coneixement que es consideren rellevants per a la resolució de greus problemes socials, impuls de la internacionalització i la interdisciplinarietat dels equips de recerca i el reconeixement extern de la seva qualitat.
 
  • En el camp de la projecció social pretenen prestar un servei universitari en els complexos diàlegs i debats fronterers del nostre temps, en els camps interculturals, interreligiosos, polítics i econòmics, des de la nostra particular sensibilitat per les causes dels exclosos.

UNIJES creu fermament que tots aquests compromisos poden ser aconseguits pels centres membres a través d'una estreta col·laboració i una aliança estratègica que ajudi a aprofundir, des de la seva identitat i missió, un millor servei universitari a la societat.