• Consell de Centre

 
 
 
Sr. Luis Miravitlles
Director d'IQS Executive Education
 
 
Sr. Carlos Bel
Director de RRHH i serveis generals IQS
 
 
Dra. Núria Vallmitjana Palau
Directora d'IQS Tech Transfer

Sra. Sonia Amorós Ramos
Directora d'administració IQS
 
 
Dr. Carlos Moslares García
Degà d'IQS School of Management
 
 
Dr. Jordi Teixidó i Closa
Degà d'IQS School of Engineering

Sra. Roser Grau Bartolomé
Directora Strategic Planning Office
 
 
Dra. Rosa Nomen Ribé
Secretària General IQS
 
 
Dra. Marta Tena León
Directora de Comunicació i Marketing corporatiu IQS