• Consell de Direcció

Dr. Salvador Borrós
Director general IQS
 
Dra. Marta Camprodon
Campus Life Manager IQS
 
Dr. Carles Malet
Director associat IQS
 
Dra. Marta Tena
Directora de Comunicació i Marketing corporatiu IQS

Dr. Sonia Amorós
Directora d'Administració IQS
 
Dr. Flavio Comim
Degà d'IQS School of Management
 
Dr. José Javier Molins
Secretari General 
 
Dra. Núria Vallmitjana
Directora d'IQS Tech Transfer

Sr. Carlos Bel
Director de RRHH i serveis generals IQS
 
Dr. Jordi Díaz
Degà d'IQS School of Engineering
 
Dr. Oriol Quintana
Responsable Identitat i Missió IQS