• Consell de Direcció

Dr. Salvador Borrós 
Director general IQS
 
 
Dr. Jordi Díaz Ferrero
Degà d'IQS School of Enginnering
 
 
Dr. Carlos Moslares Garcia
Degà d'IQS School of Management
 
 
Dra. Núria Vallmitjana Palau
Directora d'IQS Tech Transfer

Sra. Sonia Amorós Ramos
Directora d'administració IQS
 
 
Dr. Carles Malet
Director associat IQS
 
 
Dr. Oriol Quintana
Responsable Identitat i Missió IQS

Sr. Carlos Bel
Director de RRHH i serveis generals IQS 
 
 
Dr. José Javier Molins
Responsable Dept. Secretaria General IQS
 
 
Dra. Marta Tena León
Directora de Comunicació i Marketing corporatiu IQS