• Sistema de Garantia de Qualitat

Política de Qualitat Acadèmic Docent

La Política de Qualitat Acadèmic Docent d'IQS promou l'assoliment de la seva missió universitària i proporciona el marc per a impulsar el Pla estratègic i guiar la realització de totes les activitats.

Accès al text complet

Sistema de Garantia de Qualitat

El Manual del Sistema de Garantia Interna de Qualitat (MSGIQ-IQS) va ser certificat favorablement a data 11/02/2020 i va permetre aconseguir l'acreditació institucional d'IQS School of Engineering i d'IQS School of Management el 18/05/2020.

El MSGIQ-IQS està estructurat d’acord a les directrius del programa AUDIT i el seu abast aplica a la activitat acadèmica d’IQS School of Engineering i d’IQS School of Management. 

CapítolTítolPdfs
IntroduccióÍndex i Presentació del Centre
Directriu 0Aspectes generals del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat d'IQS
Directriu 1Política i Objectius de la qualitat de la formació
Directriu 2Garantia de qualitat dels Programes formatius
Directriu 3Desenvolupament dels Programes formatius per afavorir l'aprenentatge
Directriu 4Garantia de la qualitat del personal acadèmic, administració i serveis
Directriu 5Garantia de la qualitat dels recursos materials i serveis
Directriu 6Recollida i anàlisi dels resultats per a la millora dels programes formatius
Directriu 7Publicació d'Informació i Rendició de comptes sobre els programes formatius

 

Directrius Transversals URL

 

INFORMES DOCENTIA

Informe global DOCENTIA URL