• Sistema de Garantia de Qualitat

 

SISTEMA DE GARANTIA DE QUALITAT

El Manual del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat d'IQS (MSGIQ) es va presentar a l'AQU per a la seva avaluació en la convocatòria AUDIT 2009 i va ser valorat positivament a data 22 d'abril del 2010.

L'abast de la primera versió del Manual estava relacionat amb les activitats acadèmiques d'IQS School of Engineering. Posteriorment, IQS School of Management va sol·licitar formalment l'adhesió al programa AUDIT en la modalitat d'ampliació, adoptant el MSGIQ de la IQS School of Engineering (valoració positiva 13/12/2012).

CapítolTítolPdfs
IntroduccióÍndex i Presentació del Centre
Directriu 0Aspectes generals del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat d'IQS
Directriu 1Política i Objectius de la qualitat de la formació
Directriu 2Garantia de qualitat dels Programes formatius
Directriu 3Desenvolupament dels Programes formatius per afavorir l'aprenentatge
Directriu 4Garantia de la qualitat del personal acadèmic, administració i serveis
Directriu 5Garantia de la qualitat dels recursos materials i serveis
Directriu 6Recollida i anàlisi dels resultats per a la millora dels programes formatius
Directriu 7Publicació d'Informació i Rendició de comptes sobre els programes formatius

 

Directrius Transversals URL

 

Informe global DOCENTIA URL

 

 

Informe de Seguiment del Centre (ISC-School of Engineering )

Informe de Seguiment del Centre (ISC-School of Management )

Autoinforme Acreditació (IQS School of Engineering )

Autoinforme Acreditació (IQS School of Management )

 

Informe Biennal 2015-17