• Transparència a IQS

 

  Et donem la benvinguda al portal de Transparència d'IQS

  És el nostre compromís fomentar la transparència. A través d'aquest Portal es pot accedir de manera fàcil i ràpida a informació rellevant sobre les nostres activitats, decisions i l'ús de recursos públics.

  Aquí es pot trobar una àmplia gamma d'informació que reflecteix el nostre compromís amb la transparència, la integritat i la responsabilitat.

  Gràcies per visitar el nostre Portal de Transparència i per l'interès a conèixer més sobre les nostres activitats. Junts, podem enfortir la transparència i construir una societat més informada i participativa.

  Volem Espais Segurs en què en tots els espais on desenvolupem la nostra activitat qualsevol persona se senti segura. Busquem generar una cultura del bon tracte i la cura.

   

  Quin és l'objectiu del Projecte "Entorn Segur"?

  Canal de denúncies

  El canal de denúncies d’IQS té com objectiu proporcionar un mitjà segur i confidencial per a que les persones puguin notificar riscos, negligències, sospites de conductes irregulars i incompliments normatius.

  Accedir 

  Aquest apartat recull les subvencions i ajudes públiques rebudes en els últims cinc anys, en  compliment de la Llei 19/2014, de 29 de setembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern com en l’Ordre JUS/152/2018, de 12 de setembre, per la qual s'estableix el nivell de subjecció de les fundacions i de les associacions declarades d'utilitat pública als instruments de transparència establerts per la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública.

  Consultar