• Bioenginyeria

 

Presentació

El Departament de Bioenginyeria es va fundar l'any 2007 per agrupació de diferents laboratoris de l'IQS en l'àmbit de les Ciències de la Vida i per la incorporació de nous grups de recerca. Formen el Departament cinc laboratoris: Bioquímica, Biomaterials, Microbiologia, Bioprocessos i Enginyeria de Teixits. Les seves àrees d'activitat combinen diferents aproximacions d'investigació bàsica i aplicada a la biomedicina, biotecnologia industrial, i biotecnologia alimentària i mediambiental.

 

Docència

El Departament coordina els estudis de grau i postgrau en Biotecnologia i Bioenginyeria: Grau de Biotecnologia, Màster en Bioenginyeria i Programa de Doctorat en Bioenginyeria. També s’encarrega de la docència de les matèries biològiques i bioquímiques en el Grau en Química, en el Grau en Enginyeria Química, i en el Grau de Farmàcia. Complementen les activitats docents del Departament els cicles de conferències, cursos específicsi activitats d’intercanvi internacional de estudiants i professors.

 

Investigació

Les línies de recerca s'emmarquen dins les Àrees de Ciències de la Vida, Biotecnologia i Bioenginyeria.


Laboratori de Bioquímica

Enginyeria enzimàtica en Glicobiologia i Biocatàlisi. Dianes biomèdiques. Estructura-funció de proteïnes.

 • Enginyeria de proteïnes i enzimologia de glicosidases, glicosiltransferases i esterases de carbohidrats
 • Dianes terapèutiques en malalties infeccioses
 • Biocatàlisi: redisseny enzimàtic, evolució dirigida d'enzims
 • Enginyeria genètica i metabòlica de bactèries, llevats i microalgues per la producció de productes d’alt valor afegit.
 • Bioinformàtica i modelització molecular de sistemes biològics.

Membres (permanents): Dr. Antoni Planas (Cap del grup), Dra. Magda Faijes, Dr. Xevi Biarnés, Dr. Pau Leivar

 

Laboratori de Biomaterials

Producció i caracterització de materials per aplicacions biomèdiques. Superficies i nanopartícules.

 • Nanopartícules polimèricas sensibles a estímuls per l’alliberament de fàrmacs para liberación de fármacos. Decoració de nanopartícules per a l’alliberació dirigida de fàrmacs.
 • Disseny de superficies biomimètiques amb senyalització cel·lular química i mecánica. Enginyeria de superficies inteligents per a aplicacions biomèdiques.
 • Disseny i fabricació (rapid manufacturing) de bastides per a la regeneració de teixit ossi i cartilaginós.
 • Enginyeria de sistemes de transport i alliberament (delivery systems) d’àcids nucleics per a aplicacions en terapia gènica I cel·lular.

Membres (permanents): Dr. Salvador Borrós (Cap del grup), Dr. Victor Ramos

 

Laboratori de Microbiologia

Teràpia fotodinàmica contra infeccions microbianes. Microbiologia mediambiental i tractament d’aigües.

 • Aspectes microbiològics de la teràpia fotodinàmica
 • Micotoxines i floridures productores
 • Seguretat alimentària i mediambiental

Membres (permanents): Dra. Montserrat Agut, Dra. Maria Auset


Laboratori de Bioprocessos

Desenvolupament de bioprocessos per a la producción de productes d’alt valor afegit

 • Expressió de proteïnes recombinants i metabolits, millora i optimització de bioprocessos i biorreactors.
 • Utilització de subproductes industrials per la obtenció de productes biotecnològics d'alt valor afegit
 • Aïllament de productes per processos de bioseparació.

Membres (permanents): Dr. Marc Carnicer, Dr. Martí Lecina


Laboratori d'Enginyeria de Teixits

Medicina regenerativa: diferenciació de cèl·lules mare, patrons i funció tissular

 • Disseny i síntesi de biomaterials nanomètrics anàlegs a matrius extracel·lulars
 • Desenvolupament d'ambients tridimensionals instructius per diferenciació funcional de cèl·lules mares i cèl·lules mare cancerígenes
 • Disseny de l’ambient de cèl·lules adultes per al desenvolupament de plataformes en medicina regenerativa
 • Impacte de l'entorn hemodinàmic en la funcionalitat de les cèl·lules vasculars.

Membres (permanents): Dr. Carlos Semino

 

ESTUDIS DE BIOENGINYERIA

Et poden interessar els següents estudis impartits per IQS:

 

Professorat

montserrat bonsfills
Dra. Montserrat Agut Bonsfills
Bioenginyeria
Dra. Maria Auset Vallejo
Bioenginyeria
Dra. Mercedes Balcells Camps
Dr. Xevi Biarnés Fontal
Bioenginyeria
salvador borros
Dr. Salvador Borrós Gómez
Bioenginyeria
Dr. Marc Carnicer Heras
Bioenginyeria
Dr. Jordi Duran
Bioenginyeria
Dra. Magda Faijes Simona
Bioenginyeria
Dra. Cristina Fornaguera i Puigvert
Bioenginyeria
Dr. Francesc Xavier Guix Ràfols
Bioenginyeria
Dr. Òscar Gulías Borau
Bioenginyeria
Dr. Martí Lecina Veciana | Departament de Bioenginyeria
Bioenginyeria
Dr. Pablo Leivar Rico
Bioenginyeria
Dr. Antoni Planas Sauter
Bioenginyeria
Victor Ramos
Dr. Víctor Ramos Pèrez
Bioenginyeria
Dr. Carlos E. Semino
Bioenginyeria
Sra. Patricia Torruella Barrios
Bioenginyeria