• Enginyeria Industrial

Presentació

El Departament d'Enginyeria Industrial es va crear l'any 2002. Des dels seus inicis va apostar per una clara identitat en l'àmbit de l'enginyeria i per les sinergies amb altres àrees de l'IQS. Amb laboratoris de Mecànica, Resistència de materials, Caracterització de materials, Electrotècnia, Electrònica i màquines elèctriques, Disseny Assistit per Ordinador, Control i automàtica i el laboratori SEAT (donació de l'empresa SEAT) es completa un equipament que permet dotar als estudis d'un alt contingut pràctic alhora que permet desenvolupar activitats de R+D+i. Sempre ha mantingut relació amb altres departaments homòlegs i relacions internacionals amb prestigioses universitats estrangeres.

 

Docència

El Departament d'Enginyeria Industrial s'ocupa de la docència de la carrera del mateix nom. També té en marxa el Grau d'Enginyeria en Tecnologies Industrials que està reconegut pel sistema d'acreditació com a estudis del nou Espai Europeu d'Educació Superior. Diversos professors del departament participen o dirigeixen cursos de postgrau inclosos els estudis de màster.

 

Investigació

Les principals línies d'investigació són:

  • Noves tecnologies de fabricació (Additive Manufacturing)
  • Gestió de cicle de vida de productes i processos
  • Eficiència energètica i mercat energètic
  • Sostenibilitat en l'àmbit de l'activitat d'enginyeria.


En el Departament d'Enginyeria Industrial es troba el Grup d'Enginyeria de Productes Industrials (GEPI). Aquest grup té reconeixement pel sistema d'acreditació de l'administració pública (SGR 2014)

 

Professorat

Dra. María Luisa Espasa Sempere
Enginyeria Industrial
Dr. Joan Fernández Esmerats
Enginyeria Industrial
Dr. Andrés-Amador García Granada
Enginyeria Industrial
Sra. Núria Llaverias Baqués
Enginyeria Industrial
Sr. Ferran López Navarro
Enginyeria Industrial
Dr. Joaquín Menacho Solà Morales
Enginyeria Industrial
Sr. Enrique Monfort Bernat
Enginyeria Industrial
Dr. Pere Palacín Farré
Enginyeria Industrial
Sra. Reyna Mercedes Peña Aguilar
Enginyeria Industrial
marco antonio perez
Dr. Marco A. Pérez
Enginyeria Industrial
Dr. Josep Oriol Pou Ibar
Enginyeria Química
Dr. Josep Maria Puigoriol Forcada
Enginyeria Industrial
Dr. Guillermo Reyes Pozo
Enginyeria Industrial
Dr. Alejandro Rolán Blanco
Enginyeria Industrial
Sr. Juan Antonio Tormo Vento
Enginyeria Industrial
Sr. Sauro José Yagüe Yagüe
Enginyeria Industrial