• Química Orgànica i Farmacèutica

Presentació

El Departament de Química Orgànica, fundat el 1969, s'ha dedicat al llarg de la seva història a l'estudi del comportament químic, químic-físic i bioquímic dels productes orgànics, així com la síntesi i desenvolupament de nous productes i nous processos.

L'interès del departament per la química farmacèutica l'ha portat a impulsar la creació d'estudis de Màster en Química Farmacèutica i de Grau en Farmàcia amb el que, recentment, ha passat a denominar-se Departament de Química Orgànica i Farmacèutica incorporant entre els seus membres professionals de l'àmbit farmacèutic.

Estructuralment el departament es divideix en els laboratoris de Disseny Molecular, Síntesi, i Espectroscòpia.

 

Docencia

El Departament de Química Orgànica i Farmacèutica s'encarrega de la docència dels aspectes orgànics i farmacèutics de la química, de la reactivitat dels compostos del carboni i de la determinació de la seva estructura molecular, de la síntesi de noves molècules i de la seva obtenció a escala indústria, de la investigació i producció de nous fàrmacs.

Desenvolupa la seva activitat en els Graus en Química, Enginyeria Química, Biotecnologia i Farmàcia, així com en el Màster en Química Farmacèutica. 

 

RECERCA

Les línies d'investigació s'emmarquen dins de les Àrees de Recerca en Química Orgànica i Química Farmacèutica:

  • Disseny, síntesi i avaluació biològica de nous compostos amb activitat potencial en senyalització cel·lular, VIH (Sida) i VCH (hepatitis C).
  • Disseny, síntesi i avaluació biològica de nous compostos amb activitat potencial davant Distròfia Miotònica.
  • Disseny molecular: química computacional i quimioinformàtica aplicades al disseny de fàrmacs.
  • Compostos pirròlics porfirinoides amb activitat farmacològica i per a la detecció d'espècies biològiques rellevants.
  • Nanopartícules de sílice mesoporosa com nanovehicles de sensors i fàrmacs.
  • Desenvolupament de metodologies sintètiques per a l'obtenció de compostos biològicament actius

 

Professorat

Dr. Xavier Batllori Aguilá
Química Orgànica i Farmacèutica
Dr. José Ignacio Borrell Bilbao
Química Orgànica i Farmacèutica
Dra. Ana María Cuartero Albesa
Química Orgànica i Farmacèutica
Dra. Ana Belén Cuenca González
Departament de Química Orgànica i Farmacèutica
Dr. Roger Estrada Tejedor
Química Orgànica i Farmacèutica
Dr. Albert Gibert Bosch
Química Orgànica i Farmacèutica
Dr. Raimon Puig de la Bellacasa Cazorla
Química Orgànica i Farmacèutica
Dr. David Sánchez-García
Química Orgànica i Farmacèutica
Dr. Jordi Teixidó Closa
Química Orgànica i Farmacèutica