• Doble Màster en Enginyeria Industrial e Industrial Business Management | Anna Díez

Com ha sigut l'experiència de l'Anna?

Anna Díez

L’Anna és estudiant de 2n curs del Doble Màster en Enginyeria Industrial i Industrial Business Management. A continuació, pots llegir quines assignatures destaca del màster i la seva valoració personal.

Podries descriure de forma breu el màster? 

El Màster en Industrial Business Management és un màster dirigit a estudiants que hagin cursat prèviament un grau tècnic/científic en el qual s’adquireixen coneixement sobre el funcionament del mercat, la societat i les empreses del sector industrial. Mitjançant el seu estructurat pla d’estudis s’aprèn a raonar i prendre decisions, aplicant els coneixements més tècnics de l’estudiant, en el món empresarial. 

Què destacaries del programa? 

Destacaria l’ampli rang de competències que pots adquirir del programa, així com la possibilitat de realitzar-lo en anglès i paral·lelament amb un altre màster d’IQS School of Engineering. Mitjançant el programa del Master in Industrial Management aprens a analitzar les relacions que existeixen entre el mercat, la societat i les empreses; a prendre decisions tenint en compte els objectius, els recursos i els aspectes legals d’una empresa, així com les necessitats dels clients; i a interpretar la situació financera d’una empresa. 

Perquè et vas decidir per fer aquest doble màster?

Vaig decidir fer el doble Màster d’Enginyeria Industrial i Industrial Business Management perquè volia complementar els meus coneixements en enginyeria industrial amb coneixements sobre la gestió d’empreses, de tal forma que estigues més preparada acadèmicament i poder obrir-me més portes de cara al meu futur laboral.

Quines assignatures t’han agradat més? 

Les assignatures que més m’han agradat del Master in Industrial Business Management son: Economic Analysis, donat que et dona una visió i uns coneixement sobre el mercat que venint d’una enginyeria no domines; Cost Analysis for Decision Making, ja que la anàlisis de costos és molt important per gestionar els costos de qualsevol projecte en el que en un futur pugui formar part; i Strategic Analysis and Planning, degut a que aprens la importància de definir una estratègia empresarial per aconseguir èxit. 

Perquè vas escollir IQS? 

Vaig escollir IQS perquè, a més a més de ser una universitat amb prestigi a Catalunya, m’oferia l’oportunitat de cursar en sol 2 anys aquest doble màster d’una manera síncrona i compatible. 

Quina és la teva valoració personal?  

La meva valoració personal és molt positiva, el doble Màster en Enginyeria Industrial i Industrial Business Management m’ha servit per ampliar els coneixements de grau que tenia, a més de poder tenir una visió més global del món de l’empresa. Un altre aspecte molt positiu que valoro és la proximitat, la gran disponibilitat i la disposició del professorat de cara als alumnes. 

Que t’ha aportat personal i professionalment el màster? 

Personalment, el doble màster, m’ha ajudat a créixer com a persona, augmentant la meva capacitat d’esforç i superació, així com poder compartit experiències amb nous companys, alguns dels quals s’han convertit amb amics.
Professionalment, m’ha ajudat a ampliar la meva formació acadèmica i adquirir coneixements que em fan estar més preparada per el món laboral i m'estendran el rang de possibilitats en aquest món.

Quin consell li donaries a un futur alumne que vol estudiar aquest màster? 

A un futur alumne li aconsellaria que no perdés l’oportunitat de complementar els seus coneixements més tècnics adquirits en un grau de la branca científica, amb els de gestió que ofereix aquest màster, ja que és una molt bona oportunitat per donar-se conta de lo important que és conèixer el món de l’empresa per poder aplicar d’una manera òptima tots els coneixements tècnics adquirits prèviament. 

Has realitzat pràctiques? Podries parlar-me sobre aquestes?

Per el moment no he realitzat pràctiques en empresa, però estic en busca d’una experiència en el món laboral de cara al següent semestre.

Quina és la teva opinió sobre el Doble Màster? Com creus que això influeix en el teu futur? Quines avantatges te realitzar un doble màster?

Crec que el Doble Màster és una molt bona oportunitat per estudiants que vinguin de graus tècnics o científics per profunditzar sobre coneixements adquirits en el grau i adquirir altres que no estan molt presents en graus com aquests. Donat que la major part dels estudiants de graus cientificotècnics acabarem treballant en el món empresarial, considero molt important i interessant aprendre el seu funcionament i tenir una visió global dels seus aspectes més destacats. A més a més, crec que, de cara a un futur, haver cursat el doble màster, amb els coneixement que aquest t’aporta, és una avantatge, ja que al tenir un coneixements més amplis pots optar a un rang més extens de futures possibilitats laborals.