IQS ofereix la possibilitat de realitzar conjuntament el Doble Màster en Enginyeria Industrial i Ciència i Enginyeria de Materials. Amb la titulació del Màster en Enginyeria Industrial a IQS podràs cursar en només dos semestres addicionals la titulació del Màster en Ciència i Enginyeria de Materials, obtenint també les atribucions reconegudes oficialment en la professió d'Enginyer Industrial.

Aquesta oportunitat de realitzar dos programes oficials et dotarà d'una excel·lent preparació cientificotècnica ampliant les teves sortides professionals amb una especialització en l'àrea de materials.

El Doble Màster en Enginyeria Industrial i Ciència i Enginyeria de Materials el podràs cursar en un període de 5 semestres.

Veure estructura del Doble Màster en Enginyeria Industrial i Ciència i Enginyeria de Materials

Descarregar Programa

Programes Relacionats

Màster en Enginyeria Industrial

Màster en Ciència i Enginyeria de Materials