Doble Grau en Enginyeria Química i Administració i Direcció d'Empreses

Doble Grau en Enginyeria Química i Administració i Direcció d'Empreses

IQS ofereix la possibilitat de realitzar conjuntament el grau en Administració i Direcció d’Empreses amb el grau en Enginyeria Química.

La possibilitat d’obtenir dues titulacions oficials de grau cursades ambdues conjuntament durant onze semestres facilita als estudiants una excel·lent preparació tècnica a nivell de grau i un alt coneixement de la gestió i direcció de l’empresa.
 
També, gràcies al tronc comú que tenen ambdues titulacions, és possible obtenir el grau en Química i el grau en Enginyeria Química cursant dos semestres més en finalitzar un dels graus. 
 
Les dobles titulacions de grau ofereixen una formació més completa i multipliquen les opcions de sortides laborals dels estudiants en finalitzar els seus estudis, en un context d’alta competitivitat on estar cada vegada més preparats és fonamental. 

El Doble Grau en Enginyeria Química i Administració i Direcció d'Empreses té una durada d'11 semestres, equivalent a 5 anys acadèmics més un semestre addicional en el qual concentren les pràctiques en empresa i la realització del treball de final de grau. El Pla d'Estudis*, que consta de 403,5 crèdits, està dissenyat perquè un estudiant a temps complet cursi com a mitjana 74 ECTS durant un curs acadèmic.

La distribució dels horaris permet a l'estudiant el correcte seguiment de les classes docents i de les pràctiques en laboratoris i tallers.

*  Per a propers cursos, algunes assignatures poden patir alguna variació.

 

 Vols conèixer a alumnes i alumni IQS?

 Connecta amb IQS a Facebook
 
 Coneix als alumni IQS i contacta amb ells a Linkedin

 

Sol·licita Més Informació

1530 - graus

Mas Información

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Se informa al usuario que los datos incluidos en el presente formulario serán incorporados a un fichero automatizado responsabilidad de IQS. La finalidad del tratamiento será la gestión de los trámites solicitados por el usuario, así como el envío de información que IQS considere de interés para el mismo, sobre actos o actividades organizadas por la propia Entidad o por otras entidades asociadas a ella. El usuario podrá ejercer en todo momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de los que sea titular, mediante notificación escrita a la dirección postal IQS, Vía Augusta, 390, 08017 Barcelona o al correo electrónico iqsinforma@iqs.edu El usuario garantiza que los datos facilitados son ciertos y veraces y presta su consentimiento al tratamiento informado.

Altres enllaços d'interès

També et pot interessar