Més Informació Sol·licitar Admissió
  • Estructura Doble Màster

Els alumnes que realitzen el Doble Màster en Bioenginyeria i Gestió d'Empreses Industrials (MGEI) cursen simultàniament els dos màsters en quatre semestres (dos anys acadèmics).

Atès que el Màster en Bioenginyeria  té una major càrrega docent durant el primer any i el segon any el dediquen a l'elaboració de l'TFM, les assignatures de l'MGEI es distribueixen en el primer any amb menys assignatures mentre que el segon any és més intens. D'aquesta manera, la càrrega lectiva de tots dos màsters queda igualada entre els dos anys.

Qualsevol alumne pot analitzar amb el coordinador del MGEI una distribució diferent a la indicada perquè s'adapti millor a les seves necessitats, sempre i quan es garanteixi que es compleixen un mínim de crèdits ECTS matriculats.

Per optimitzar el teu període d'estudi, s'ha establert un reconeixement de crèdits específics que pots consultar al pla d'estudis