Més Informació Sol·licitar Admissió
  • Estructura del Doble Màster

Els alumnes que realitzen el Doble Màster en Enginyeria Industrial i Gestió d'Empreses Industrials (MGEI) cursen simultàniament els dos màsters en quatre semestres (dos anys acadèmics).

Les assignatures del MGEI es concentren en els tres primers semestres mentre que el quart semestre està pensat perquè els alumnes realitzin exclusivament el TFM.

Qualsevol alumne pot analitzar amb el coordinador del MGEI una distribució diferent a la indicada que s'adapti millor a les seves necessitats, sempre que es garanteixi que es compleixen un mínim de crèdits ECTS matriculats.

Per optimitzar el període d'estudi, s'ha establert un reconeixement de crèdits específics que es consultar en el pla d'estudis.