• Pla d'Estudis

El Màster en Gestió d'Empreses Industrials (MGEI) contempla 60 crèdits que hauràs de cursar al mateix temps que realitzes el Màster en Enginyeria Química. Amb l'objectiu d'optimitzar el teu període de formació i d'acord amb els continguts cursats en el Màster d' Enginyeria Química s'estableix un reconeixement de crèdits segons el programa de Màster d'IQS School of Engineering escollit, així en aquest cas, hauràs de cursar 36 crèdits del total de 60 ECTS, a més de les Pràctiques d'Empresa i del Treball Final de Màster.
 

Les Pràctiques d'Empresa tenen un tractament personalitzat, a consultar amb el coordinador. El Treball Final de Màster de MGEI contempla la realització d'un Bussines Plan. 

Reconeixement d'assignatures

Assignatures MGEIEnginyeria Química
Anàlisis Econòmica3,0
Economia Internacional3,0
Planificació d'Estats Financers3,0
Anàlisis de Costos per a la presa de decisions--
Anàlisi Financera 3,0
Marketing4,5
Dret Empresarial4,5
Gestió de Recursos Humans4,5
Logística i Processos--
Anàlisi i planificació estratègica4,5
Anàlisis i Gestió de dades3,0
Gestió de la innovació--
Ètica i Responsabilitat Social de l'Empresa3,0
TOTAL DE CRÈDITS ECTS A CURSAR36