Més Informació Sol·licitar Admissió

IQS ofereix la possibilitat de realitzar conjuntament el Màster en Química Analítica amb el Màster en Gestió d'Empreses Industrials.

La possibilitat d'obtenir el Doble Màster en Química Analítica i Màster en Gestió d'Empreses Industrials com a dues titulacions oficials de màster, cursades ambdues conjuntament, et dotaran d'una excel·lent preparació cientificotècnica i d'un alt coneixement de la gestió i direcció de l'empresa.

Els dobles màsters ofereixen una formació més completa i multipliquen les opcions de sortides laborals en finalitzar els teus estudis amb un perfil diferencial, i en un context d'alta competitivitat on estar cada vegada més preparat és fonamental.

El Doble Màster et permetrà distribuir els crèdits del Màster en Gestió d'Empreses Industrials entre el primer i segon any, d'acord amb les teves preferències. Així, podràs realitzar el Màster en Gestió d'Empreses Industrials entre un i dos anys.

 

OPCIÓ 1: Cursar durant el primer any (1r y 2º semestre) les assignatures de tots dos programes de Màster i deixar el 3r semestre només per al Treball Final de Màster.

OPCIÓ 2: Cursar durant el 1r i 2n semestre el Màster de Química Analítica i el 3r semestre el Treball Final de Màster i distribuir les assignatures del Màster en Gestió d'Empreses Industrials al llarg de 3 semestres.

OPCIÓ 3: Cursar durant el 1r i 2n semestre el Màster de Química Analítica i el 3r semestre el Treball Final de Màster i distribuir les assignatures del Màster en Gestió d'Empreses Industrials al llarg dels 4 semestres.

ESTRUCTURA DEL DOBLE MÀSTER EN QUÍMICA ANALÍTICA I GESTIÓ D'EMPRESES INDUSTRIALS

 

Descarregar Programa

Más Información Masters

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Se informa al usuario que los datos incluidos en el presente formulario serán incorporados a un fichero automatizado responsabilidad de IQS. La finalidad del tratamiento será la gestión de los trámites solicitados por el usuario, así como el envío de información que IQS considere de interés para el mismo, sobre actos o actividades organizadas por la propia Entidad o por otras entidades asociadas a ella. El usuario podrá ejercer en todo momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de los que sea titular, mediante notificación escrita a la dirección postal IQS, Vía Augusta, 390, 08017 Barcelona o al correo electrónico iqsinforma@iqs.edu El usuario garantiza que los datos facilitados son ciertos y veraces y presta su consentimiento al tratamiento informado.

Programes Relacionats

Màster en Química Analítica

Màster en Gestió d'Empreses Industrials