IQS ofereix un programa de doctorat atractiu i adequat per als alumnes interessats en la recerca i la innovació en el camp biotecnològic. La biotecnologia moderna ha evolucionat cap a la integració de diverses disciplines que inclouen la biologia general, bioquímica, biologia cel·lular, microbiologia, genètica, bioinformàtica, química, enginyeria, etc., generant un conjunt de coneixements que busquen la generació de béns i serveis utilitzant organismes vius o els seus elements constituents.

El present programa de Doctorat en Bioenginyeria té aquest enfocament interdisciplinari que pretén respondre a les necessitats professionals de la indústria biotecnològica i a la formació científica per a la recerca acadèmica i industrial.

En particular, els objectius del Programa de Doctorat en Bioenginyeria són:

Formar nous doctors que siguin capaços d'adaptar-se de forma fàcil i natural al canviant entorn científic i tecnològic de les empreses i institucions de recerca.

Professionals altament qualificats per treballar en les empreses biotecnològiques del nostre país, amb coneixements tant de la biotecnologia vermella i verda (sanitària i agroalimentària) com també de la biotecnologia industrial. 

Contribuir a la transferència tecnològica o/i consolidar empreses biotecnològiques competitives, amb necessitat de recerca i innovació.

Mantenir un nivell elevat de recerca bàsica i aplicada a IQS que permeti transmetre, a tots els nivells de docència, un permanent esperit d'innovació i actualització tant de coneixements com de metodologies.

Aconseguir un nivell elevat de recerca bàsica i aplicada del nostre país en els diferents sectors en els quals impacta la biotecnologia: biotecnologia vermella dedicada a la salut i al sector farmacèutic, biotecnologia industrial i biotecnologia verda dedicada a l'alimentació.

Sol·licita Més Informació

Más Información Masters

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Se informa al usuario que los datos incluidos en el presente formulario serán incorporados a un fichero automatizado responsabilidad de IQS. La finalidad del tratamiento será la gestión de los trámites solicitados por el usuario, así como el envío de información que IQS considere de interés para el mismo, sobre actos o actividades organizadas por la propia Entidad o por otras entidades asociadas a ella. El usuario podrá ejercer en todo momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de los que sea titular, mediante notificación escrita a la dirección postal IQS, Vía Augusta, 390, 08017 Barcelona o al correo electrónico iqsinforma@iqs.edu El usuario garantiza que los datos facilitados son ciertos y veraces y presta su consentimiento al tratamiento informado.