• Competitivitat Empresarial i Territorial, Innovació i Sostenibilitat (CETIS)

IQS School of Management, la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat de Deusto (DBS Deusto) i la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat Pontifícia Comillas (ICADE) han unit els seus esforços per presentar un programa de doctorat conjunt en Competitivitat empresarial i Territorial, Innovació i Sostenibilitat (CETIS).

Aquest programa sorgeix en el marc del Campus d'Excel·lència Internacional Aristos Campus Mundus 2015, la iniciativa és fruit de l'agregació estratègica de tres universitats d'iniciativa social (la Universitat de Deusto, la Universitat Pontifícia Comillas i la Universitat Ramon Llull) i que neix, a més, amb un acord de cooperació estratègica avançada amb Georgetown University, Boston College i Fordham University.

 

Informació clau

Nombre de places disponibles
Barcelona: 6
Bilbao: 4
Madrid: 12
San Sebastián: 8

El programa es pot fer completament en anglèsEconomia i competitivitat territorial
Direcció d'organitzacions i competitivitat empresarial

Objectius

El Programa de Doctorat en Competitivitat Empresarial i Territorial, Innovació i Sostenibilitat permet aprofundir en els diferents factors que incideixen en la competitivitat d'empreses i territoris, en honor de contribuir al desenvolupament econòmic i social del món en el qual vivim. En particular, es realitza especial èmfasi en la innovació com a factor crític de competitivitat i en la sostenibilitat com a element clau a preservar per garantir el benestar de les generacions futures. Per a això, el Programa proporciona una sòlida i rigorosa formació en metodologia de la recerca.

La cerca de millors solucions per articular la competitivitat d'empreses i territoris exigeix no només recursos financers, sinó també, i sobretot, capacitats de recerca i innovació, així com de gestió d'aquesta recerca i innovació, que permetin traduir efectivament els recursos financers en innovacions que suportin una competitivitat sostenible.

Dins d'aquest context, el desenvolupament de competències de recerca concordants amb les necessitats dels departaments de R+D empresarials i, des d'una perspectiva més sistemàtica, amb les necessitats dels centres o departaments de recerca d'universitats, centres tecnològics, consultores i instituts, és fonamental per aconseguir els objectius últims plantejats.

Més informació