• Estructura

Activitats formatives

Els programes de doctorat inclouen activitats de formació investigadora tant transversal com específica de l'àmbit de cada programa. Aquestes activitats estan orientades a la formació excel·lent de nous investigadors i al desenvolupament òptim de competències en investigació.

Les activitats es distribueixen al llarg del període de formació. Estaran constituïdes per cursos, jornades, seminaris, assistència a congressos, publicació d'articles i estades de mobilitat.

La programació de les activitats busca garantir l'experiència internacional dels estudiants, preferentment, mitjançant estades en universitats o centres de recerca estrangers, la realització de tesis internacionals, la participació en congressos internacionals i la intervenció de professors visitants en les activitats formatives.

  • Seminari d'ètica en investigació
  • Cursos temàtics sobre competències en investigació
  • Seminaris de recerca
  • Presentació en congressos
  • Estada en altres centres d'investigació

A més de l'oferta pròpia del centre, el programa interuniversitari ofereix altres activitats formatives, per part de la Universidad de Deusto i la Universidad de Comillas. Els alumnes del programa poden cursar activitats formatives de qualsevol dels centres.

Veure activitats formatives

Complements de formació

Els candidats que no hagin realitzat un màster de recerca o no estiguin en possessió de la suficiència investigadora o del DEA hauran de cursar una sèrie de complements formatius per tal d'assolir les competències metodològiques bàsiques estipulades en un màster amb aquest perfil.

Mètodes d'investigació I: epistemologia de la ciència, mètodes d'investigació qualitativa i redacció de textos científics (6 ECTS).
Mètodes d'investigació II: recollida de dades, fonts d'informació i mètodes d'investigació quantitativa (6 ECTS).