• Línies de Recerca

El present Programa de Doctorat s'articula entorn de dues grans línies de recerca: Economia i competitivitat territorial, d'una banda, i Direcció d'organitzacions i competitivitat empresarial, per un altre. Cadascuna d'aquestes línies de recerca comprèn al seu torn diverses sub-línies. La macro-línia “Economia i competitivitat territorial” aborda recerques desenvolupades en els següents àmbits: 

 • Creixement econòmic.
 • Economia i comerç internacional.
 • Estratègies i polítiques territorials i de clúster: definició i avaluació.
 • Sistemes d'innovació.
 • Polítiques d'emprenement i demografia empresarial.
 • Economia sostenible i polítiques de sostenibilitat.
 • Pimes, empreses familiars i empreses socials: influència en el desenvolupament econòmic.

Per la seva banda, la macro-línia “Direcció d'organitzacions i competitivitat empresarial” aborda recerques en els següents camps: 

 • Direcció Estratègica (estratègia corporativa, competitiva i, de manera especial, estratègies d'internacionalització i estratègia digital).
 • Gestió del coneixement i de la innovació.
 • Emprenedors i creació de nous negocis.
 • Responsabilitat social corporativa i grups d'interès.
 • Pimes, empreses familiars i empreses socials: aspectes estratègics i de gestió.
 • Capital humà.
 • Màrqueting.
 • Finances.
 •  

GRUPS I LINIES D'INVESTIGACIÓ A iqs sCHOOL OF MANAGEMENTConsumer BehaviourGrup de recerca centrat en l'estudi del comportament del consumidor a partir d'investigacions quantitatives. Està format per investigadors d'IQS School of Management, la Universitat de Girona , la Universitat de Barcelona i la Universitat Jaume I de Castelló. Investigadors : Dr. Ramon Palau Saumell ( Investigador principal ) , Dra. Mar Guitert Casasús , Dr. Jorge Matute Vallejo. Línies d'investigació :Imatge de marca , xarxes socialsEquacions estructurals en màrquetingComportament del consumidor Grup de Recerca en Governança Empresarial ( GRGE )La investigació del grup té una clara vocació aplicada i s'espera que pugui servir als reguladors per establir polítiques que millorin els mecanismes de bon govern. Investigadors : Dr. Josep Garcia Blandón ( Investigador principal ) , Dra . Sílvia Bou Ysàs , Dr. David Castillo Merino, Dra . Mònica Martínez Blasco , Dr. Gonzalo Rodriguez Pérez. Línies d'investigacióQualitat de l'auditoriaRetribucions de l'alta direccióLimitacions dels codis de bon govern per mesurar la governança Analytics, Simulations and Inquiry in STEM and Business Education (ASISTEMBE) - Grup de recerca en didàctica de disciplines específiques (STEM i Business) en l'educació superior.El grup té com a objectiu d'investigació la millora del coneixement i de la pràctica de la formació universitària en disciplines específiques (ciències, tecnologia, enginyeria, matemàtiques i negocis) així com l'ús de tècniques qualitatives per a l'anàlisi de dades d'origen científic i empresarial . Investigadors: Dr. Jordi Cuadros Margarit (Investigador principal), Dra. Marianna Bosch Casabò, Dr. Lucinio González Sabaté, Dr. Francesc Martori Adrian, Dr. Antoni Olivé Tomàs, Dra. Vanessa Serrano Molinero. Línies d'investigació:Desenvolupament i utilització didàctica de simulacions,Anàlisi basat en la utilització de traces i mètodes quantitatius,Utilització de la modelització i de l'ensenyament per investigació com estratègies didàctiques de referència.Tècniques qualitatives per a l'anàlisi de dades d'origen científic i empresarial  Xarxa Humanitas - CDI del Campus d'Excel·lència Aristos Campus Mundus 2015En aquest grup es realitzen estudis humanístics relacionats amb l'economia, la ciència i la societat en general, prenent com a terreny d'anàlisi documents històrics de la doctrina social de l'Església Investigadors : Dr. Josep Sols (coordinador general) , Dr. José Manuel Aparicio (Universitat Pontifícia Comillas) , Dr. Ricardo Aguado (Universitat de Deusto ) , Dr. José Manuel Caamaño (Universitat Pontifícia Comillas ) , Dr. Joaquim Menacho (IQS) doctor Albert Florensa (IQS) Línies d'investigació :• Governabilitat mundial.• Ètica mundial i llei natural.• Influència del pensament cristià en el pensament social , econòmic i polític des de 1891 fins avui, en particular l'Economia Social de Mercat. Altres línies d'investigacióMacroeconomiaDr. Carlos Moslares García , Dr. Xavier Ramírez Roma , Dr. Mihály T. Borsí      Comerç Internacional      Creixement econòmic i integració 

El present Programa de Doctorat s'articula entorn de dues grans línies de recerca: Economia i competitivitat territorial, d'una banda, i Direcció d'organitzacions i competitivitat empresarial, per un altre. Cadascuna d'aquestes línies de recerca comprèn al seu torn diverses sub-línies.
La macro-línia “Economia i competitivitat territorial” aborda recerques desenvolupades en els següents àmbits:
 

 • Creixement econòmic.
 • Economia i comerç internacional.
 • Estratègies i polítiques territorials i de clúster: definició i avaluació.
 • Sistemes d'innovació.
 • Polítiques d'emprenement i demografia empresarial.
 • Economia sostenible i polítiques de sostenibilitat.
 • Pimes, empreses familiars i empreses socials: influència en el desenvolupament econòmic.


Per la seva banda, la macro-línia “Direcció d'organitzacions i competitivitat empresarial” aborda recerques en els següents camps:
 

 • Direcció Estratègica (estratègia corporativa, competitiva i, de manera especial, estratègies d'internacionalització i estratègia digital).
 • Gestió del coneixement i de la innovació.
 • Emprenedors i creació de nous negocis.
 • Responsabilitat social corporativa i grups d'interès.
 • Pimes, empreses familiars i empreses socials: aspectes estratègics i de gestió.
 • Capital humà.
 • Màrqueting.
 • Finances.
 •  

GRUPS I LINIES D'INVESTIGACIÓ A iqs sCHOOL OF MANAGEMENT

Consumer Behaviour

Grup de recerca centrat en l'estudi del comportament del consumidor a partir d'investigacions quantitatives. Està format per investigadors d'IQS School of Management, la Universitat de Girona , la Universitat de Barcelona i la Universitat Jaume I de Castelló.

 

Investigadors : Dr. Ramon Palau Saumell ( Investigador principal ) , Dra. Mar Guitert Casasús , Dr. Jorge Matute Vallejo.

 

Línies d'investigació :

Imatge de marca , xarxes socials

Equacions estructurals en màrqueting

Comportament del consumidor

 

Grup de Recerca en Governança Empresarial ( GRGE )

La investigació del grup té una clara vocació aplicada i s'espera que pugui servir als reguladors per establir polítiques que millorin els mecanismes de bon govern.

 

Investigadors : Dr. Josep Garcia Blandón ( Investigador principal ) , Dra . Sílvia Bou Ysàs , Dr. David Castillo Merino, Dra . Mònica Martínez Blasco , Dr. Gonzalo Rodriguez Pérez.

 

Línies d'investigació

Qualitat de l'auditoria

Retribucions de l'alta direcció

Limitacions dels codis de bon govern per mesurar la governança

 

Analytics, Simulations and Inquiry in STEM and Business Education (ASISTEMBE) - Grup de recerca en didàctica de disciplines específiques (STEM i Business) en l'educació superior.

El grup té com a objectiu d'investigació la millora del coneixement i de la pràctica de la formació universitària en disciplines específiques (ciències, tecnologia, enginyeria, matemàtiques i negocis) així com l'ús de tècniques qualitatives per a l'anàlisi de dades d'origen científic i empresarial .

 

Investigadors: Dr. Jordi Cuadros Margarit (Investigador principal), Dra. Marianna Bosch Casabò, Dr. Lucinio González Sabaté, Dr. Francesc Martori Adrian, Dr. Antoni Olivé Tomàs, Dra. Vanessa Serrano Molinero.

 

Línies d'investigació:

Desenvolupament i utilització didàctica de simulacions,

Anàlisi basat en la utilització de traces i mètodes quantitatius,

Utilització de la modelització i de l'ensenyament per investigació com estratègies didàctiques de referència.

Tècniques qualitatives per a l'anàlisi de dades d'origen científic i empresarial

 

 

Xarxa Humanitas - CDI del Campus d'Excel·lència Aristos Campus Mundus 2015

En aquest grup es realitzen estudis humanístics relacionats amb l'economia, la ciència i la societat en general, prenent com a terreny d'anàlisi documents històrics de la doctrina social de l'Església

 

Investigadors : Dr. Josep Sols (coordinador general) , Dr. José Manuel Aparicio (Universitat Pontifícia Comillas) , Dr. Ricardo Aguado (Universitat de Deusto ) , Dr. José Manuel Caamaño (Universitat Pontifícia Comillas ) , Dr. Joaquim Menacho (IQS) doctor Albert Florensa (IQS)

 

Línies d'investigació :

• Governabilitat mundial.

• Ètica mundial i llei natural.

• Influència del pensament cristià en el pensament social , econòmic i polític des de 1891 fins avui, en particular l'Economia Social de Mercat.

 

Altres línies d'investigació

Macroeconomia

Dr. Carlos Moslares García , Dr. Xavier Ramírez Roma , Dr. Mihály T. Borsí

      Comerç Internacional

      Creixement econòmic i integració