• Línies de Recerca

Línies de recerca del doctorat

El present Programa de doctorat s'articula entorn de dues grans línies de recerca que comprenen al seu torn diverses sub-línies. Podeu consultar la pestanya de claustre per a més detall de línies de recerca dels membres del programa.


La macro-línia “Economia i competitivitat territorial” aborda recerques desenvolupades en els següents àmbits:

 • Conceptualizing and measuring aporophobia
 • Determinants, dynamics, and inequalities of human capital and educational attainment in China
 • Economic and educational inequalities in special economic zones and open cities in China
 • The links between infrastructure development, inequality, and urban sustainability
 • The links between corruption, educational inequalities and the middle income trap

Per part seva, la macro-línia “Organizational management and business competitiveness” aborda recerques en els següents camps:

 • Consumer Behavior (gamification, voice assistants, social media, food consumption, food waste reduction, vegetarian and vegan consumer behavior, tourist behavior, sport consumption, tourist behavior)
 • Services Marketing
 • E-Commerce & Retailing
 • Marketing of tourism destination
 • Resident attitudes of tourism destinations
 • Responsible and sustainable tourism
 • Strategic management (corporate, competitive, internationalization, and digital strategies)
 • Corporate social responsibility
 • Aporophobia
 • Determinants, dynamics, and inequalities of human capital and educational attainment in China 
 • Data science and big data
 • Decision support systems based on artificial intelligence
 • Disruptive technologies in society's new challenges
 • Corporate Governance
 • ESG reporting & performance
 • Investors’ reaction of any corporate event (event study method)
 • Investor’s sentiment analysis
 • Merger & acquisition (M&A)
 • Finance and fintech

Grups de recerca IQS School of Management

Consumer Behavior Perspectives (CONHATIVE)

Grup d'nvestigació especialitzat en l'estudi del comportament del consumidor, en màrqueting digital, sostenibilitat, transformació digital, turisme i lideratge.

Investigadors: Dr. Ramon Palau Saumell (Investigador principal), Dr. Jorge Matute Vallejo, Dra. Belén Derqui. Dr. Jan-Hinrich Meyer, Dra. Noelia Jiménez-Asenjo, Dr. José Luis Sánchez.

Línies de recerca:

 • Imatge de marca, xarxes socials
 • Equacions estructurals en màrqueting
 • Comportament del consumidor

Grup de Recerca en Bon Govern Empresarial

La recerca del grup té una clara vocació aplicada i s'espera que pugui servir als reguladors per a establir polítiques que millorin els mecanismes de bon govern.

Investigadors: Dr. Josep García Blandón (investigador principal), Dra. Sílvia Bou Ysàs, Dr. David Castillo Merino, Dra. Mónica Martínez Blasco, Dr. Gonzalo Rodriguez Pérez.

Línies de recerca:

 • Qualitat de l'auditoria
 • Retribucions de l'alta direcció
 • Limitacions dels codis de bon govern

Analytics, Simulations and Inquiry in STEM and Business Education

Grup de recerca en didàctica de disciplines específiques (STEM i Business) en l'educació superior. El grup té com a objectiu de recerca la millora del coneixement i de la pràctica de la formació universitària en disciplines específiques (ciències, tecnologia, enginyeria, matemàtiques i negocis) així com l'ús de tècniques qualitatives per a l'anàlisi de dades d'origen científic i empresarial.

Investigadors: Dr. Jordi Cuadros Margarit (Investigador principal), Dra. Marianna Bosch Casabò, Dr.Lucinio González Sabaté, Dr. Francesc Martori Adrian, Dr. Antoni Olivé Tomàs, Dra. Vanessa Serrano Molinero.

Línies de recerca:

 • Desenvolupament i utilització didàctica de simulacions,
 • Anàlisi basada en la utilització de traces i mètodes quantitatius,
 • Utilització de la modelització i de l'ensenyament per recerca com a estratègies didàctiques de referència.
 • Tècniques qualitatives per a l'anàlisi de dades d'origen científic i empresarial

Economia Social i Ètica

El grup d'Economia Social i Ètica (o SEE) reuneix investigadors de IQS que col·laboren en la interfície de temes que impliquen tant un rerefons ètic com un aspecte socioeconòmic, com la pobresa, la desigualtat, l'educació, la aporofòbia, l'exclusió social, la convergència, la sostenibilitat, entre altres assumptes.

Investigadors: Dr Flavio Comim (IP), Dr Octasiano Valério, Dr Mihály Borsi, Dra Cristina Montañola, Dr Francesco Prior, Dr Llorenç Puig, Dr Oriol Quintana, Dr Xavi Casanovas.

Línies de recerca:

El grup treballa actualment en tres camps de recerca diferents, a saber, i) aporofòbia, ii) model de desenvolupament xinès i iii) creixement econòmic i convergència dinàmica. Cada camp representa un grup de projectes diferents. Més concretament, sota el paraigua de la aporofòbia es realitza una recerca conceptual sobre les característiques de la aporofòbia, un projecte sobre el vincle entre la aporofòbia i la intel·ligència artificial i un projecte sobre l'elaboració d'un test d'associació implícita (IAT) de la aporofòbia, finançat per Ignited. També estem treballant en models de aporofòbia i simulació social. Després, sota el paraigua del model de desenvolupament xinès, estem treballant en l'impacte de les polítiques preferencials sobre la desigualtat a la Xina, amb el suport de la Comissió Europea. Finalment, sota el paraigua de la convergència dinàmica s'investiga l'evolució del capital humà a la Xina i el desenvolupament d'indicadors sobre la qualitat i quantitat de l'educació, a més d'una anàlisi de la convergència del IDH dels països.