• Menció Internacional

1. El títol de doctor podrà incloure en el seu anvers l'esment “Doctor internacional” sempre que es concorrin les següents circumstàncies:
 

  • Que, durant el període de formació necessari per a l'obtenció del títol de Doctor, el doctorand hagi realitzat una estada mínima de tres mesos fora d'Espanya en una institució d'ensenyament superior o centre de recerca de prestigi cursant estudis o realitzant treballs de recerca. L'estada no podrà ser al país de residència habitual del doctorand. Les estades i les activitats serà avalades pel director i autoritzades per la comissió acadèmica i s'incorporaran al document d'activitats del doctorat.
  • Que part de la tesi doctoral, almenys el resum i les conclusions, s'hagi redactat i sigui presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement, diferent de qualsevol de les llengües oficials a Espanya, excepte en els casos en què l'estada, informes i experts procedeixin d'un país de parla hispana.
  • Que la tesi hagi estat informada per un mínim de dos experts pertanyents a alguna institució d'educació superior o institut de recerca no espanyola.
  • Que almenys un doctor expert pertanyent a una institució d'ensenyament superior o centre de recerca estrangers i diferent del responsable de l'estada esmentada a l'apartat (a) hagi format part del tribunal avaluador.

 

2. La sol·licitud per optar a l'esment “Doctor internacional” haurà de lliurar-se en presentar la tesi juntament amb la documentació que acrediti el compliment dels requisits esmentats. La Comissió Acadèmica del Programa avalarà la idoneïtat dels experts que informen la tesi mitjançant escrit raonat.

La defensa de la tesi haurà d'efectuar-se a la universitat en què el doctorat estigués inscrit; en el cas de programes de doctorats conjunts, en qualsevol de les universitats participants o en els termes que indiqui el corresponent conveni de col·laboració.