• Objectius generals

El Programa de Doctorat en Competitivitat Empresarial i Territorial, Innovació i Sostenibilitat permet aprofundir en els diferents factors que incideixen en la competitivitat d'empreses i territoris, en honor de contribuir al desenvolupament econòmic i social del món en el qual vivim. En particular, es realitza especial èmfasi en la innovació com a factor crític de competitivitat i en la sostenibilitat com a element clau a preservar per garantir el benestar de les generacions futures. Per a això, el Programa proporciona una sòlida i rigorosa formació en metodologia de la recerca.

La cerca de millors solucions per articular la competitivitat d'empreses i territoris exigeix no només recursos financers, sinó també, i sobretot, capacitats de recerca i innovació, així com de gestió d'aquesta recerca i innovació, que permetin traduir efectivament els recursos financers en innovacions que suportin una competitivitat sostenible.

Dins d'aquest context, el desenvolupament de competències de recerca concordants amb les necessitats dels departaments de R+D empresarials i, des d'una perspectiva més sistemàtica, amb les necessitats dels centres o departaments de recerca d'universitats, centres tecnològics, consultores i instituts, és fonamental per aconseguir els objectius últims plantejats.

Nombre de places

  • Barcelona: 6
  • Bilbao: 4
  • Madrid:  12
  • San Sebastián: 8

Idiomes

El programa es pot fer completament en anglès