• Qualitat i Acreditacions

 SISTEMA DE QUALITAT Sistema de Qualitat  VERIFICACIÓ, SEGUIMENT I ACREDITACIÓVerificació/Modificació

SeguimentInformes de seguiment de la Universitat

  • Informe de seguiment del títol. Curs 2016/2017  
  • Informe de seguiment del títol. Curs 2014/2015 i 2015/2016  

Feedback de UNIBASQ

  • Feedback Informe de seguiment del titol. Curs 2015/2016  

Acreditació

  • Informe d'autoevaluació de l'acreditació
  • Informe de la renovació de l'acreditació

 

SISTEMA DE QUALITAT

Sistema de Qualitat
 

VERIFICACIÓ, SEGUIMENT I ACREDITACIÓ

Verificació/Modificació

Seguiment

Informes de seguiment de la Universitat

  • Informe de seguiment del títol. Curs 2016/2017  
  • Informe de seguiment del títol. Curs 2014/2015 i 2015/2016  

Feedback de UNIBASQ

  • Feedback Informe de seguiment del titol. Curs 2015/2016  

Acreditació

  • Informe d'autoevaluació de l'acreditació
  • Informe de la renovació de l'acreditació