• Qualitat i Acreditacions

SISTEMA DE QUALITAT

Sistema de Qualitat
 

VERIFICACIÓ, SEGUIMENT I ACREDITACIÓ

Verificació/Modificació

Seguiment

Informes de seguiment de la Universitat

  • Informe de seguiment del títol. (curso 2017-18)
  • Informe de seguiment del títol. Curs 2016/2017  
  • Informe de seguiment del títol. Curs 2014/2015 i 2015/2016  

Feedback de UNIBASQ

  • Feedback Informe de seguiment del titol. Curs 2015/2016  

Acreditació