• Resultats, qualitat i acreditacions

SISTEMA DE QUALITAT

 Publicacions de les tesis doctorals

SISTEMA DE QUALITAT

Sistema de Qualitat
 

VERIFICACIÓ, SEGUIMENT I ACREDITACIÓ

Verificació/Modificació

Seguiment

Informes de seguiment de la Universitat

  • Informe seguiment-report (curso 2020-21) 
  • Informe seguiment-report (curso 2019-20) 
  • Informe de seguiment del títol. (curso 2017-18)
  • Informe de seguiment del títol. Curs 2016/2017  
  • Informe de seguiment del títol. Curs 2014/2015 i 2015/2016  

Feedback de UNIBASQ

  • Feedback Informe de seguiment del titol. Curs 2015/2016  

Acreditació